Apel la conştiinţa Onoratei Instanţe

justitie

de Moise Guran

Nu știu cât a înțeles cetățeanul de rând din înghionteala de la Consiliul Superior al Magistraturii, dar cred că e timpul ca noi, societatea, să transmitem un mesaj clar castei magistraților. Judecând după campania fățișă dusă de Antena 3 pentru revocarea unor membri ai CSM, precum și de corelarea timingului de numire al șefilor peste DNA, Parchetul General și Înalta Curte, ai putea crede că Voiculescu și alții speră ca unele dosare să fie rezolvate, iar guvernarea să poată ajunge în sfârșit la Putere. Dacă pui în balanță lucrurile invers și te uiți cine și cum a fost numit de fosta putere pedelistă în Consiliul Superior al Magistraturii, poți ajunge la concluzia că ai lu’ Băsescu au fost înfrânți de ai lu’ Pivniceru.

Și unii și alții sunt de acord că CSM-ul să decidă procurorii șefi dar toți au încercat înainte de asta să-și asigure controlul asupra acestei instituții.

S-a mai văzut de asemenea cu ochiul liber faptul că uniunile de judecători și de magistrați au intrat în această îmbrânceală jenantă fără a avea nici cea mai mică apăsare vis-a-vis de interesul justițiabilului, a omului care vine cu căciula în mână după dreptate la 8:30 dimineața în sala de judecată și află cu stupoare faptul că instanța e într-un soi de grevă. Revolta lui e mută căci el poate nu știe nici ce salariu are instanța nici faptul că instanța nu are voie să facă grevă.

Și acum stimați magistrați din România, onorate instanțe, băgați bine de seamă! Justiția e de ani buni cuiul lui Pepealea în România. Adică ne încurcă. Ne agățăm în el când ne e lumea mai dragă. În anchete făcute și nefăcute, în corupția care paralizează economia, în procedurile lungi care pur și simplu fac inoperabile instituții importante.

Habar n-am cine pe cine a învins în CSM și nici nu îmi pasă. Dar, onorate instanțe, stimați judecători și procurori, cred că e timpul să vă conștientizați rolul și responsabilitatea, să înțelegeți că independența de politic nu v-o poate da și nu v-o poate garanta nimeni dacă fiecare dintre dumneavoastră nu aveți o coloană vertebrală de fier. Dacă onoratele dumneavoastră conștiințe nu reușesc să își depășească statutul de instrumente politice ale unuia sau ale altuia, noi ca țară vom fi exact ce-am fost și nicicând mai mult decât atât.

stiri verificate
Categoria: MOISE
Etichete: , ,

Comentarii prin facebook

47 răspunsuri la Apel la conştiinţa Onoratei Instanţe

 • Popa T. Nicolae - Tulcea
  Iulie 26, 2013 la ora 21:47

  Autoritatea de lucru judecat în penal decurge din puterea pe care o au exclusiv hotărârile judecătorești definitive existând identitate referitoare la persoanan învinuitului sau inculpatului. Nefiind posibilă tragerea la răspundere penală în mod repetat a celeiași persoane. Hotărârea are autoritate față de toate persoanele (facis jus erga omnes), iar excepțiapoate fi invocată de orice persoană care mai târziu ar fi acționată în calitate de coautor sau complice la infracțiunea de exercitare fără drept a profesiei de avocat. Se cer următoarele condiții : să privească același fapt material (idem factum) ; existența unei hotărâri definitive, iar noua acțiune să fie îndreptată contra aceleiași persoane (eadem personae). Art.22 alin.1 și art.10 lit.j C.proc.pen.După cum ar trebui să știm toți juriștii, dreptul și morala d-lui Bota Pompiliu, respectiv a persoanei juridice înființată legal, până la un anumit punct, în orice societate democratică reprezintă acele reguli normative în vigoare pe teritoriul unui stat ; morala persoanei juridice nefiind transpusă în practică sub forma unor norme juridice este ca o virtute a fiecărui individ în parte, nereprezentând ființa și socializarea sa umană într-o societate dată (art.1 alin. 1 și 3 din Constituție). Altfel spus, acțiunea morală reprezintă voința umană exprimată în conținutul unui act juridic civil îndeplinind condițiile de formă și fond (acțiunea judecătorească) în fața instanței de judecată competentă, Hotărârea fiind definitivă (art.14 și art.15 din Legea nr.304/2004) leagă persoana fizică pe nume Bota Pompiliu, care, prin exprimarea sa legală în temeiul art. 1 alin. 1, alin. 3 și 5 combinat cu art. 9 din Constituția României, raportat la art. 1 alin. 1 și art.47 alin.1 din Legea nr.51/1995 este subordonat individual unui act constitutiv și Statut al persoanei juridice legal înființată pe teritoriul României în conținutul cărora este prevăzut, la Cap.II ”scopuri și obiective”, printre altele, și ”înființarea de barouri și notariate”( a se vedea, Decizia nr. 324 din 08.09.2008 a Curții de Apel Suceava cu Autoritate de lucru judecat în penal conform art.22 alin.1 coroborat cu art.10 lit.j din C. pr. pen.), atât în ce privesc persoanele fizice cât și persoana juridică ai cărui membri suntem și noi, beneficiem astfel de autoritatea de lucru judecat în penal toți avocații din cadrul U.N.B.R., cu sediul în București ,Str. Academiei, nr. 4-6, sc. 3, sc. B, ap. 31, entitate înființată potrivit normelor în vigoare la acea dată (art.725 alin. 3 și 4 coroborat cu art. 377 alin. 5 din Cod pr.civ., raportate la art.14 și art.15 din Legea nr.304/2004) de dl. Bota Pompiliu, al cărui președinte este în cadrul Asociației legal înființată – dreptul nostru exercitând activitatea de avocat – nu poate fi decât garantat în cadrul valorilor supreme în spiritul democrației. Mircea Djuvara, în studiul drept și morală, definește cele două domenii în felul următor : ”Când activitatea, obiect al judecății, este pur interioară, când este un sentiment, o pură intenție, o tendință non – exterioară ne aflăm în domeniul moralei ; dimpotrivă, orice acțiune exterioară și manifestată printr-un gest material al agentului în raport cu celălalt intră în domeniul dreptului”. M. Djuvara, Eseu de filosofie a dreptului, Ed. Trei, București, 1997, pag. 59. Totodată, putem concluziona că, ceea ce ar putea fi posibil prin textele oricăror norme juridice generale și impersonale nu înseamnă că se aplică automat în societate ca orice fapt real (art. 48 alin.2 și art.57 alin.2 din Legea nr.51/1995), astfel dacă morala se naște în felul interior al omului ca individ (numai în mintea sa) nu se manifestă fizic în exterior, nici nu se transpune în viața reală socială pentru a reprezenta relațiile reale interumane în realitate nu au nicio valoare, întrucât legea este actul care ”cuprinde reguli generale și obligatorii, sancționate prin forța de constrângere a statului, atunci când aplicarea ei nu se realizează din convingere, și este susceptibilă de aplicare ori se ivesc condițiile prevăzute în ipoteza ei ”, a se vedea susținerea d-lui Ion Deleanu, astfel definită norma juridică, este clar că și Legea nr. 51/1995 privind exercitarea și organizarea profesiei de avocat nu poate fi exceptată de la regulă (art.1 alin. 5 din Constituție este o obligație pentru cunoașterea dretului stabilită expres de ordinea constituțională însăși ordinea juridică consfințește (nemo censetur ignorare legem) totodată având în vedere că orice normă juridică are caracter general și impersonal se impune a preciza un simplu Articol 16 alin. 2 din Constituția României, raportat la art.166 indice 1 din Cod penal. De aceea, științele juridice va aparține unui subgrup al științelor numite normative în opoziție față de științele numite descriptive. Altfel spus, științele descriptive (art.48 alin. 2 și art. 57 alin. 2 din Legea nr. 51/1995) constată și explică ipotezele, faptele având ca fundament numai conținutul ideii de cauzalitate, spre deosebire de acestea înainte menționate, care, dacă le comparăm cu art. 1 alin. (1) indice 1, art. 4,art. 6, art. 7 alin. 2, art. 8 alin. (1) și alin. (2) indice 1, coroborate cu art. 80 din Legea nr. 26/2000 reprezentând științe normative, totodată, raportate la art. 1 alin. 5 combinat cu art. 9 din Constituția României au la bază ideea de finalitate căutând exact ceea ce trebuie să se respecte de orice individ persoană fizică și nu mă refer la fapte, ci la soluții legale și constituționale pentru a deveni persoană juridică de interes public cu drepturi depline într-o societate democratică, iar dl. Bota Pompiliu asta a și urmărit de fapt să respecte atât legea fundamentală cât și art.1 alin.1 și art. 47 alin.1 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (Titlul actului normativ) care este chiar elementul de identificare a acetuia, prin formula sa intriductivă exprimă cu claritate obiectul reglementării respective, care apare în actul normativ prin cele două articole enunțate anterior arătându-se temeiul legal, constituțional, în baza căruia este dată reglementarea, astfel raportată și la prevederile art. 28 și 34 alin., ultim din Decretul nr. 31/1954. Pentru a înțelege această distincție și a discerne dreptul de morală trebuie să găsim prevederile legale care le aseamănă pe acele prevederi (art. 48 alin. 2 și art. 57 alin. 2 din Legea nr. 51/1995) totodată se deosebesc clar prin definirea conținutului lor incomplet și inexact pentru înființarea persoanei juridice de interes public și mă refer la acele prevederi anterior enunțate intemeiate pe (art. 725 alin. 3 și 4 C. pr. civ., raportate la art. 28 din decretul 31/1954 cât și pe art. 1 alin. 1 și art. 47 alin. 1 din Legea nr. 51/1995), pornind de la criteriul valorilor într-o societate reglementată clar de art. 1 alin. 1, alin. 3 și 5, combinat cu art. 9 din Constituția României, precum și o ierarhizare a acestora în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1, art. 4, art. 6, art. 7 alin. 2, art. 8 alin. 1 și 2, coroborate cu art. 80 din Legea nr.26/2000, dl. Bota Pompiliu poate fi cotat ca om moral privind ”dreptul de prioritate” art. 4 lit. A alin. (1) din Convenția de la Paris sau/și privind ”dreptul de adaptare„ consacrat în art. 12 din Convenția de la Berna din 1886 privind protecția internațională a dreptului de autor conform Legii nr. 8/1996, în baza Tratatului O.M.P.I. privind dreptul de autor din 1996, ca drept exclusiv al autorului operei de a autoriza adaptarea, aranjamentele sau alte transformări ale operei sale rezultând dintr-o Hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pe teritoriul României confirm (art.14 și art.15 din Legea nr.304/2004). Simpla intenție de ordin moral exprimată potrivit art. 57 alin. 2 din Legea nr. 51/1995 și către U.N.B.R., având sediul în Palatul Justiție, sau/și Str. Independenței nr.5, sector, 5 , București, precum și simpla intenție a barourilor ”clasice” potrivit art. 48 alin. 2 din Legea nr. 51/1995 care nu dețin acte de înființare barourile ”clasice” conform constatărilor oficial făcute de organele competente din cadrul unor Parchete din țară, respectiv Bacău și Timiși sau/și în mai multe dosare de urmărire penală împotriva noastră s-a văzut clar că noi din cadrul U.N.B.R., și barourile înființate de dl. Bota Pompiliu deținem acte de înființare legală având la bază act constitutiv și Statul de înființare a persoanei juridice de interes public, totodată, fatul că ei nu dețin act constitutiv și statul personal, rezultă clar că acest drept s-a exercitat numai în mintea lor folosindu-se numai de acele texte de lege sus enunțate (art. 48 alin. 2 și art. 57 alin. 2 din Legea 51/1995) barourile ”clasice„ astfel nu au materializat nici până azi acte constitutive a persoanei juridice de interes public și eu personal am făcut această dovadă față de Baroul Tulcea ”clasic” în dosarul meu de urmărire penală abuziv instrumentat de Parchetul de pe Lângă Curtea de Apel Constanța, apoi de Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea și în final de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea, totodată judecate de instanțele cărora m-am adresat legal, am folosit toate gradele de jurisdicție cauzele ce mă privesc au căpătat autoritate de lucru judecat în penal (art.22 alin. 1 raportat la art.10 lit. j Cod pr. pen.), este o altă problemă care îmi garantează dreptul de a profesa în calitate de avocat în cadrul U.N.B.R. din Baroul Tulcea înființat legal de dl. Bota Pompiliu, astfel trebuie să fie garantat dreptul meu așa cum este prevăzut de art. 1 alin. 1 și alin. 3 din constituția României, deoarece dreptul barourilor ”clasice” este deja constatat de organele competente ale statului ca fiind de domeniul impersonalului și el se impune totdeauna din exterior și nelegal împotriva d-lui Bota Pompiliu, care ne reprezintă conform legii prin persoana juridică legal constituită și denumită U.N.B.R., prin Hotărâri definitive și cu autoritate de lucru judecat în penal (art.22 alin.1 coroborat cu art. 10 lit. j Cod procedură penală). Avocat Popa Nicolae blogspot.ro sau popatnicolae@yahoo.com sunt alături de toții colegii pe care îi salut din inimă și cu multă comnsiderație pentru curajul de care dau dovadă azi și continuu. Mulțumesc !

  Răspunde
   
 • sanduCu
  Martie 4, 2013 la ora 21:41

  @laurentiucat > e ceva in articolul asta la care se gindesc acuma si austriecii.

  Răspunde
   
 • laurentiucat
  Martie 3, 2013 la ora 11:53

  ce buna e istoria …ne aduce aminte tot felul de chestii. printre altele: http://www.revista22.ro/2007-sau-2009-716.html

  Răspunde
   
 • sanduCu
  Martie 2, 2013 la ora 22:39

  @laurentiucat > Asa e. Am avut colegi in facultate care nu au terminat, pentru ca au fluierat in biserica.

  Răspunde
   
 • sanduCu
  Martie 2, 2013 la ora 22:35

  @Constantin > Parcurgind prima parte a comentariului descoper o alta persoana, nu sunteti dvs, ci un socialist. Motiv pentru care, parafrazindu-va „…aici aveti intrucatva dreptate, mai mult probabil dect mi-as fi dorit.” am sa spun ca nefiind contra, trebuie sa fiu deacord cu dvs. „Mie, spre exemplu, imi este greu sa inteleg cum poate simti cineva satisfactii personale intr-o tara in care valorile morale sunt tot mai putin pretuite”, „Lupta actuala din Justitie, cu implicatii la varful CSM, este parte a razboilui dintre cei dispusi la compromisuri pentru a se implini material si cei care cred in principii.”
  „Daca raspunsul cu privire la costurile sociale ale coruptiei, ori cele din perspectiva economica,…, este considerat prea abstract, priviti concret in plan personal.” Acum ca pomeniti de costuri sociale si economice, a-ti redevenit capitalistul pe care il stiu.
  „Ca cetatean, imi doresc ca cei care au mai multi bani sa raspunda in fata legii in mod egal cu mine, care am mai putini.”, „O Justitie independenta ma protejeaza de abuzurile celor puternici.”, „Cei care aplica legea trebuie sa o faca independent si egal.” Cind se doreste sa se taie raul, se cauta radacina, altfel e ca si cum s-ar taia frunza la ciini. Aici vorbiti de o societate care nu exista, o societate care trebuie creata. Acum pot spune „I made my point!” De aceea nu sunt nici cu unii nici cu altii, nici cu democratia capitalista nici cu dictatura comunista. In ambele societati pe care le cunoastem, exista cele doua clase, a cetateanului sarman si a dominatorului puternic care isi datoreaza puterea, bogatiei (un salariu necorespunzator este deja o sursa de profit, si vorbim deci de exploatare) sau sistemului social impus. Justitia este dintotdeauna de parte puterii, atita timp cit vreti sa fiti cinstit cu dvs, cel putin.
  „…imi pasa daca tara mea se va integra in Uniunea Europeana, inclusiv prin aderarea la Spatiul Schengen, imi pasa daca cei care se afla in functiile de conducere sau de demnitate publica imi apara interesele. Indiferent din ce partid politic fac parte.” Comunitatea Europeana este corupta de la inceputurile ei, de la motivul pentru care se incearca sa fie creata – tarile mai puternice sa le domine pe cele mai sarmane (acces liber la resurse si obtinerea unor piete de desfacere). Iar despre coruptiile minore, este suficient sa spun ca lantul incepe de la tarile sus-puse si ajunge pina la tarile supuse. Spatiul Schengen – un domeniu protejat ca neocolonialii sa poata a se desfasura in liniste. Doriti sa vi se apere interesele? Si cine o sa apere interesele celorlalti? Unde este politica, conflictul de interese este fara sfirsit.
  Solutia la toata aceasta harababura, am spus-o. Societatea pe care spuneti ca o doriti, nu exista, trebuie creata. Va fi posibil numai atunci cind ce ca mine, ca dvs, ca toti ceilalti o vom dori-o cu adevarat.

  Răspunde
   
 • laurentiucat
  Martie 2, 2013 la ora 20:31

  si eu doresc sa fie o justitie independenta in tara asta si sa nu avem cazuri de genul celui lui huidu sau al multor altora.
  dar acum avem o problema.
  si ea consta in urmatoarele:
  -avem sau nu avem o justitie reformata si independenta? ptr ca daca ea consta in schimbarea a 4 oameni…doi procurori si doi judecatori, atunci avem doar o justitie aservita si o mare propaganda ptr fraieri.
  – 1200 de judecatori au exprimat un vot. adica toti astia sunt manipulati de antene si de voiculesti? pai atunci ce naiba mai judeca? ce mai cautam sa ne aflam dreptatea la ei si nu iesim cu parul in strada?
  -din cate am vazut pana acum, doar cei de la actuala putere au penali cazuti pe frontul luptei anticoruptie, penalii lui basescu stau bine merci. vorbesc de fostii ministrii ai pdl, de demnitarii de rangul unu , de apropiatii lui basescu din energie si drumuri…madam ridzi a fost „amanata” si tot
  trecuta cu vederea, blejnar care stie multe si marta care a fost omul lui n-are nicio treaba…in timp ce pe toti ceilalti serviciile i-au gasit foarte operativ .
  p.s.
  ascult acum un interviu telefonic al fostei directoare a vamii prahova, cea care l-a acuzat pe blejnar de coruptie…
  si cucoana povesteste cum dupa acele acuze au inceput o multime de intimidari de tip mafiot.

  Răspunde
   
 • Constantin
  Martie 2, 2013 la ora 19:14

  Cat de mult ne afecteaza oare independenta justitiei, ori apartenenta tarii noastre la Spatiul Schengen? Poate ca nu ne privesc chestiunile astea si Romania poate trai foarte bine fara ele, asa cum ne spune cu emfaza ministrul nostru de externe. Intr-adevar, intreband concetatenii, este foarte probabil ca dl. Alin Teodorescu sa ajunga la concluzia ca o buna parte dintre concetateni au drept preocupare primordiala ceea ce vor pune copiilor pe masa. O alta parte importanta dintre romani se vor arata cu precadere preocupati de faptele de dragoste si vitejie ale lui Suleyman Magnificul. Fara indoiala, exista si unii fara nicio preocupare. In aceeasi masura sunt sigur ca exista si o minoritate care se peocupa atat de reusitele in plan personal, dar si, in contextul in care acestea pot fi valorizate doar in armonie cu cele ale spatiului social in care traiesc si s-au nascut, ale tarii. Mie, spre exemplu, imi este greu sa inteleg cum poate simti cineva satisfactii personale intr-o tara in care valorile morale sunt tot mai putin pretuite, ori principiile statului de drept sunt incalcate, fara sa se simta complice. Si fara sa se teama de consecinte. Degradarea sociala ne afecteaza pe toti, chiar daca nu in acelasi timp, in acelasi mod si in aceeasi masura. Spera oare fiecare dintre cei constienti de consecinte, dar ramasi nepasatori, ca lor nu li se poate intampla niciodata nimic rau? Independenta Justitiei garanteaza dreapta aplicare a legii indiferent ca este vorba despre o persoana bogata, un demnitar, ori un om sarman. Lupta actuala din Justitie, cu implicatii la varful CSM, este parte a razboilui dintre cei dispusi la compromisuri pentru a se implini material si cei care cred in principii. Avem oare dreptul sa nu ne pese? Putem risca o asemenea atitudine punandu-ne in primejdie pe noi si familiile noastre? NU este vorba despre „un caft” dintre doua tabere, dintre doua interese private, sau dintre „oamenii lui Basescu” si „oamenii lui Iliescu”, este vorba despre cei care sunt dispusi sa apere legea si cei dispusi sa-si apere averea. De ce ne-ar pasa de asta? Daca raspunsul cu privire la costurile sociale ale coruptiei, ori cele din perspectiva economica, atunci cand privim coruptia ca externalitate negativa a tranzactiilor, este considerat prea abstract, priviti concret in plan personal. Serban Huidu, ziarist cunoscut si om de afaceri, sprijinit de o familie potenta din punct de vedere financiar, a omorat trei persoane. Vina sa a fost dovedita, la fel si aroganta si dispretul lui fata de ceilalti participanti la trafic. Nu vreau sa insist asupra subiectului, dar am folosit exemplul din cauza notorietatii. Judecatorul a considerat ca Huidu poate merge linistit acasa. Ca cetatean, imi doresc ca cei care au mai multi bani sa raspunda in fata legii in mod egal cu mine, care am mai putini. Nu vreau ca un demnitar sa-mi violeze sotia, ori sa-mi calce, beat fiind, cu masina pe trotuar fiica, precum dl. Orban, cu linistea si intangibilitatea celui care se afla deasupra legii. O Justitie independenta ma protejeaza de abuzurile celor puternici. Prin urmare, lupta din CSM ma priveste in cel mai inalt grad si in mod direct. Aservirea Justitiei unei grupari politice, economice, ori de alta natura (infractionala) ne afecteaza in mod negativ pe toti. Nu este doar dorinta d-lui Voiculescu de a scapa de aplicarea legii, desi chiar daca ar fi fost numai asta si tot ar fi fost revoltator, datorita precedentului creat si a efectului negativ asupra sistemului juridic din Romania. Nu ma intereseaza cat de vocali sunt cei care incearca sa convinga pe cei dispusi sa-i asculte ca in Justitie este vorba despre o disputa politica ori personala. Este in realitate vorba despre mine, sotia mea, fiica mea si vreau sa-mi stiu familia la adapostul legii in tara asta. Si nici n-am de gand sa emigrez. Cei care aplica legea trebuie sa o faca independent si egal. Interesele in discutie sunt dincolo de politica de partid. Ale mele, ca cetatean, sunt cele pe care le-am afirmat cu tarie mai sus. Ale celor care vor sa-si subordoneze Justitia, sunt sa se plaseze ei si familiile lor deasupra legii. In acest caz, daca a venit vorba despre familiile lor, ii trimit cu delicatete la mamele lor. Demersul este independent de orice ideologie si nu are caracter partinic ori doctrinar. Tot asa cum si cei care doresc aservirea Justitiei sunt din toate partidele politice. Asadar, imi pasa. Imi pasa daca la conducerea CSM se vor afla oameni care pun aplicarea legii deasupra intereselor personale si vor sanctiona judecatorii corupti, imi pasa daca tara mea se va integra in Uniunea Europeana, inclusiv prin aderarea la Spatiul Schengen, imi pasa daca cei care se afla in functiile de conducere sau de demnitate publica imi apara interesele. Indiferent din ce partid politic fac parte.

  Răspunde
   
 • laurentiucat
  Martie 1, 2013 la ora 21:20

  mihaix- inainte de 89 nu existau infractiuni in domeniul politic. ceic are faaceau gura li se inscena ceva de genu ca a schimbat valuta ca a furat ceva de la serviciu ,ca a violat pe careva…chestiile astea innegreau cazierul respectivului si desi la inceput i se dadea chiar si la locul de munca se avea grija sa i se arate pisica respectivului ori de cate ori „recidiva”. nu agreez procurorii „ceausisti” indiferent de la ce partid ar fi cu atat mai putin pe madam macovei, care mi se pare o individa fanatica, habotnica un fel de savonarola cu fusta…
  in plus, modul cum a actionat asta vara m-a dezgustat total si cred ca e persoana cea mai urata in romania dupa basescu. un fel de a tunat si i-a adunat.
  p.s.
  am impresia, sper sa ma insel, ca cineva incearca sa ma ia peste picior. sper sa ma insel…ptr ca atunci poate sa ma suspende moise de pe acum si nu stiu daca imi pun ambitia, daca o sa-i reuseasca faza asta …

  Răspunde
   
 • mihaix
  Martie 1, 2013 la ora 19:27

  Din pacate intr-adevar ne-am indepartat de subiect si acesta este ca Judecatorii trebuie sa devina ceea ce sunt in alte tari democratice – Arbitrii independenti, dar fara „sprijinul si controlul” vechilor procurori si al vechilor mentalitati, si mai ales amestecul politicului si al serviciilor . Stiu ca suna penibil si gazetaresc, dar cine a avut de-a face cu sistemul , stie si cine „lucreaza” pt cine.

  Răspunde
   
 • mihaix
  Martie 1, 2013 la ora 19:01

  Dle Constantin :Vad ca va pricepeti totusi, si stiti mult mai multe decat mine legat de dna Macovei. Legat de comercial, multumesc pt sprijin, exact de asta vorbeam, infractiuni comerciale, nu contracte comerciale care sunt in civil. Deci se pare ca pana la urma doamna activa in penal si baga oamenii la parnaie.

  Răspunde
   
 • Constantin
  Martie 1, 2013 la ora 16:52

  Domnule mihaix, ne departam de subiect si de logica. Dati-l incolo de partizanat. Lasati sa se inteleaga ca dumneavostra nu ati auzit de faptul ca ar putea fi comise infractiuni de natura comerciala, ori ca inainte de 1989 acestea nu existau si, daca ar fi existat cumva, nu erau cercetate de catre procurori si nici nu erau condamnate. „O dam” in balarii si n’are sens sa continuam o discutie in care aduceti argumente absurde. Daca nu exista argumente, haideti sa ne oprim aici si sa terminam povestea. ***Cat priveste pe tatal doamnei Monica Macovei, Dan Sova, cel care a lansat stirea cu privire la presupusele sale legaturi cu Securitatea, a fost chemat in instanta pentru calomnie. Daca aveti dovezi cu privire la aceasta chestiune, asa cum v-am rugat, ar fi foarte util sa le faceti publice. Altfel, despre calomnie am scris putin mai ‘nainte. Iar domnului Sova (cel care a mai patit-o o data cu declaratiile antisemite) i se cer daune de 700.000LEI. Inainte de a colporta prostia acesta, poate ca ar fi bine sa asteptam, ca dl. Sova, ori alti sustinatori ai domniei sale sa demonstreze ceea ce au spus. Altfel este o abjectie ordinara.

  Răspunde
   
 • mihaix
  Martie 1, 2013 la ora 15:51

  @Constantin
  Dezonoarea am descris-o f bine : provine de la trecutul de procuror – Giurgiu si Bucuresti si faptul ca are un tata general de securitate (iar ati trecut peste asta desi am scris descendenta si tata de 3 ori).

  ” Doamna in cauza s-a ocupat, dupa stiinta mea, de spete comerciale” – va rog sa va uitati pe definitia din lege a procurorilor, din ce „stiu” eu un procuror nu se ocupa de civil, ci de penal. Chiar si gestiunea frauduloasa face parte din penal, dar poate ne explicati dvoastra, cum dansa se ocupa de spete comerciale, nu de oameni bagati in puscarie in cauze penale, ea fiind procuror…

  Răspunde
   
 • Constantin
  Martie 1, 2013 la ora 14:55

  Doamna Mariana, chiar daca mi-ati raspuns sub alt nickname, trebuie sa va spun ca ati gresit, din graba cel mai probabil, link-ul. Acolo nu este expus niciun motiv dintre cele aflate in discutie; nici nu puteau fi in acel loc. Mai cautati.

  Răspunde
   
 • Constantin
  Martie 1, 2013 la ora 14:49

  D-le mihaix, va rog in primul rand sa ma scuzati pentru ca in comentariul anterior am gresit grafia numelui dumneavoastra. Nu a fost nicio intentie. Am citit declaratia Monicai Macovei postata in iulie anul trecut pe blogul domnului Vosganian. (Apropos, pentru a raspunde curiozitatii dumneavoastra, se intelege ca preluand comentariile si insusindu-va ideile domnului Vosganian, se cheama ca alaturi de domnia sa va aflati, in aceeasi „tabara politica”, adica a Puterii.) Nu mi-este clar in ce context a fost data declaratia pe care ati reprodus-o [poate veti aduce lamuriri,] dar, va rog sa-mi iertati lipsa de perspicacitate, nu inteleg unde este dovada evidenta a dezonoarei si elementul incriminant la adresa Monicai Macovei? Nu stiu daca ati urmarit cu atentie comentariile mele, precum spuneti, dar daca ati facut-o ati observat ca in diverse situatii am vorbit despre fapte, atitudini, declaratii discutabile ale celor care se afla acum in Opozitie, indiferent ca s-au numit Videanu, Basescu, Diaconescu etc. In cazul doamnei Monica Macovei nu inteleg discursul aluziv (sau, il inteleg, dar mi-este imposibil sa-l accept) de tipul „dom’le toti sunt vinovati de ceva”, ori „daca a fost procuror inainte de 1989, trebuie sa fi fost unealta Securitatii”. Doamna in cauza s-a ocupat, dupa stiinta mea, de spete comerciale. Este un soi de josnicie penibila din partea cuiva daca o taraste in noroi pe Monica Macovei prin asocierea cu evenimenetele din iunie 1990, aparandu-i in schimb pe Iliescu si pe Roman. Adica pe artizanii crimelor. Si asata doar pentru ca sunt membri ai partidelor care ne plac. Indiferent ce scriu tzutzerii de partid pe-aici, am cautat sa fiu obiectiv in comentariile pe care mi-am permis sa le postez. In cazul de fata obiectivitatea si bunul-simt ma indeamna sa cer cuiva care condamna o persoana publica sa precizeze cu aceeasi obiectivitate faptele incriminatorii. Si asta fara prtizanat, ci pentru clarificarea chestiunii in discutie. Poate ca acuzele (daca exista unele) sunt fondate si vreau sa stiu si eu de la cineva mai bine informat decat mine [si care o acuza in spatiul public] in ce consta si pe ce argumente se sprijina. Altfel, calomnia il descalifica NU pe cel calomniat, ci pe calomniator.

  Răspunde
   
 • laurentiucat
  Martie 1, 2013 la ora 14:19 Răspunde
   
 • mihaix
  Martie 1, 2013 la ora 12:13

  @Constantin: sunt curios ce tabara politica o sustin eu ?. Tinand cont ca majoritatea provin din FSN, de la PSD la PDL si continuand cu PNL care au coabitat f bine cu acestia. De PPDD nu zic nimic:).

  Sau vreti sa spuneti ca Videanu , Berceanu, Basescu nu au facut afaceri imediat dupa revolutie. Cel putin de Videanu si Dragnea va garantez eu ca au fost exact fosti- actuali.

  PS Legat de procurori, si in special de rolul Monicai Macovei, imi place ca nu va deziceti, si jucati acelasi rol pe acest blog (mi-ati dovedit in nenumarate raspunsuri catre alte persoane ca stiti sa ganditi f bine, dar ca va faceti ca nu vedeti anumite lucruri – faza ca stiti de Giurgiu, dar „uitati de Bucuresti” …).Si va rog nu comparati munca unui procuror comunist cu cea a unui arhitect comunist. Unul batea si nenorocea oameni chiar el, altul muta cladiri, si provoca drame umane.Si daca tot o tineti cu Giurgiu, uitand de Bucursti, va readuc aminte ca am zis si de descendenta onoranta – cine a fost tatal dansei ??? (il gasiti tot pe goagal). Oare de ce toti acesti oameni (repet, pt a nu avea surprize iar din partea dv, vb de toate partidele) care au ajuns sus dupa 89, au tati fosti (externe, servicii), si are acest lucru vreo legatura cu starea actuala a economiei, si a saracirii populatiei pt a o tine sub control ?

  Va dau un citat al dansei, care miroase a minciuna chiar si pt cel mai naiv dintre noi.
  „Am luat contact cu problema Piaţa Universităţii în mai multe etape. Prima etapă a fost în ziua de 13 iunie 1990. Eram procuror la fosta procuratură a sectorului 1 şi, împreună cu alţi doi colegi din aceeaşi unitate am fost trimisă la Unitatea Militară de la Măgurele, unde am întâlnit câţiva colegi de la fosta Procuratură a Municipiului Bucureşti, Alexandru Ţuculeanu, Cornel Popescu, Emil Dinu.

  La Măgurele am văzut în curtea unităţii că cei ridicaţi din Piaţa Universităţii stăteau la mese şi scriau unele declaraţii sub supravegherea unor poliţişti. Nu am văzut niciun act de violenţă. Citind aceste declaraţii am spus: Nu rezultă comiterea niciunei infracţiuni. Toată lumea pleacă acasă.””

  Răspunde
   
 • Constantin
  Martie 1, 2013 la ora 10:45

  @Mariana.Va multumesc pentru raspuns. „sunt jurist” inseamna ca intr-un fel sau altul faceti parte din sistemul juridic al patriei noastre, nu neaparat ca sunteti procuror sau judecator. Din aceasta pozitie ma asteptam ca raspunsul dumneavoastra sa aiba o referire mai concreta la motivele pentru care au fost exclusi din CSM Alina Ghica si Cristi Danilet.

  Răspunde
   
 • Constantin
  Martie 1, 2013 la ora 10:38

  Domnule mixaix, intrebarea mea s-a referit la „alde Macovei”. Sentimentul de „sictir” imi poate fi cunoscut, nu sunt sigur, pentru ca semnificatia execta a termenului nu-mi este intru totul clara. Daca va referiti la doamna Monica Macovei, si banuiesc ca spre domnia sa se indreapta sentimentele pe care le expuneti in comentariu, nu cunosc motivele „dezonoarei”. Daca acuzati faptul ca a lucrat ca procuror local in Giurgiu, aceasta este ca si cum ati acuza pe arhitectul Ion Ghorghe din Adjud pentru ca s-a demolat centrul Bucurestiului pentru a se construi Casa Poporului. Ori, trebuie sa stiti ca autorii „ororii” au fost Camil Roguski si Anca Petrescu, amandoi deveniti vedete de televiziune dupa Marea Revolutie din Decembrie. La fel s-au intamplat lucrurile si cu procurorii. Cei care au fost autorii faptelor incriminate de dumneavoastra sunt acum vedete de televiziune (cei care n’au crapat inca) si se afla in aceeasi „tabara politica” cu cei pe care-i sustineti dumneavoastra. (No offence)

  Răspunde
   
 • Mariana
  Martie 1, 2013 la ora 00:22

  @laurentiu
  recitind ce-ai spus, iti datorez scuze, si o completare: nu am crezut de cuvinta sa raspund. nu acolo.

  Răspunde
   
 • Mariana
  Martie 1, 2013 la ora 00:19

  @laurentiu
  am citit articolul
  si eu sunt cititoare de catavenci…
  plus ca ti-am vazut postarea si evident, am cautat articolul
  no, ce sa zic, omu se pricepe. Scoala, frate.
  DAR:
  1. ai gasit vreun argument care sa te convinga sa-i urmezi chemarea? Argument. Nu de genu` „ca zic eu”…, ci de genul „pentru ca…etc etc”
  2. ai vazut cum raspunde criticilor? cu chestii de genu „faci misto”, nu esti serios” etc.. Nu discuta ideea, ataca persoana.
  Omule, de la Forrest Gump incoace, stupid is who stupid does. Cei mai inteligenti oameni pot comite prostii cat calu`, si o vorba de duh, doldora de intelepciune, poate iesi din gura unuia unanim recunoscut drept prost.
  Nu te uita la persoana, uita-te la ce face si ce spune. Hai sa ne folosim inteligenta si bunul-simt pentru a filtra spusele lui x sau y. Si daca vorbele ni se par/sunt goale si dau din coada, nu inseamna neaparat ca noi suntem prosti. poate ca desteptul care le-a spus a avut o pauza de inteligenta. Sau poate nu suntem chiar atat de prosti cat credea el.

  Răspunde
   
 • laurentiucat
  Februarie 28, 2013 la ora 23:56

  @ mariana- n-ai citit pozitia lui dragos paul aligica,ideologul sef al celor care se clameaza de dreapta. cauta pe contributors.ro si daca ai si acolo o opinie, o sa o citesc cu interes.

  Răspunde
   
 • laurentiucat
  Februarie 28, 2013 la ora 23:50 Răspunde
   
 • Mariana
  Februarie 28, 2013 la ora 23:45

  d-lui constantin
  nu sunt „din sistem”: nu sunt judecator sau procuror,sunt jurist. De 15 ani imi castig painea reprezentand in instanta pe ion sau gheorghe srl, gica pfa si chestii d-astea. Vreau ca, atunci cand vine omu si ma intreaba, sa-i pot spune, cu argumente din lege, daca are dreptate sau nu, cam cat o sa dureze treaba, care sunt sansele de castig si cam cat o sa-l coste. Vreau ca previziunea mea bazata pe lege sa se adevereasca si in realitate. Asta inseamna ca vom avea de-a face cu un judecator competent si corect.
  Trebuie sa introduc aci o parere personala.Legea trebuie facuta de profesionisti, dar nu trebuie sa se adreseze profesionistilor. Legea trebuie sa se adreseze omului de rand. Trebuie sa fie suficient de clara si de explicita incat sa fie priceputa de orice om care stie sa citeasca.
  Din pacate legile noastre, si nu numai ale noastre, nu sunt asa. cateodata par lipsite de logica. cateodata par lipsite de bun simt. Dar exista niste reguli de interpretare pe care orice student la drept le invata din anul I. Cand parlamentul isi bate joc de lege, pot sa inteleg….la urma-urmei, ce sa le ceri?? avem pe-acolo CONDAMNATI penal. Nu invinuiti, nu inculpati, ci condamnati. Aceasta lacuna a legii nu a fost remediata. Puterea si opozitia se cearta la Curtea constitutionala pe termene…Ce sa zic, aci era buba: daca pot contesta o decizie in 15 zile sau in 45. De-aia n-are ursu coada.
  Revenind la ale noastre, vreau ca, atunci cand merg in instanta, sa gasesc un judecator competent si corect. Vreau ca pe acel judecator sa-l doara doar de lege. Vreau sa nu-l intereseze cine e paratul, sau, cum se zice pe la olteni, a lu` cine e ala.Nu pot sa fac acest lucru daca judecatorul nu stie clar ca e protejat. Daca acel judecator nu are o garantie clara ca CSM-ul il va proteja de imixtiunile politice, acel om n-o sa-si faca treaba; o sa-si apere pielea.
  Daca vrei sa stii care e interesul meu, asta e interesul meu: daca eu, sulica de la coada vacii am fost nedreptatit de gica ficioru` lu` dom` deputat, vreau sa pot gasi in judecatorie un ins impartial, care se uita doar la lege, nu la mine si nici la oponent, si nicidecum la tac`su. Vreau dreptate. Asta nu se poate face daca ala de pe podium nu se stie aparat de CSM.
  De ce le-am laudat pe cele doua? Nu le cunosc, habar nu am ale cui sunt. Nici ca ma intereseaza. M-a interesat ce-au spus. Au venit cu argumente din lege, interpretate cu buna credinta, cu bun-simt, conform regulilor pe care, repet, le invata orice student in anul I. Chiar daca publicul crede ce i se spune de antene sau de b1, un ins din breasla e mai greu de pacalit.
  Presupun ca urmatoarea intrebare ar fi fost vis-a-vis de afinitatile mele politice.
  trebuie sa spun ca fac parte din cei (destul de multi) care injura cu adanc elan si puterea si opozitia, frumos, neaos si pe romaneste, sa nu cumva sa se simta vreunul discriminat.Cand o sa invat sa injur si ungureste, si tiganeste, voi purcede la treaba cu avant si energie. Dar cand spun ca mi-a placut ce-au facut adunarile alea de judecatori cu d-nii demnitari din csm, pai, oameni buni, mi-a placut. As vrea sa putem face si noi aceeasi treaba cu parlamentarii…pai as cam vrea. Chit ca am tine-o tot in alegeri ceva ani, da` pana la urma, tot s-alege graul de neghina.
  De ce mi s-a pus pata sa comentez? pentru ca i-am auzit pe cei 2 miorlaind pe ici pe colo ca se duce dracului justitia daca ei sunt dati jos de pe scaun…ei nu zau. Asta e, probabil, singurul lucru bun al democratiei: ca din cand in cand, ai prilejul sa-i dai pe unii jos din scaun. Institutia statului e csm-ul, nu curu (scuze, da chiar m-am enervat) lui x sau lui y insurubat pe un scaun. Altii la rand. O sa vedem cate parale fac si aia.

  Răspunde
   
 • mihaix
  Februarie 28, 2013 la ora 23:10

  @Constantin

  PT intrebarea de ce au fost revocati, va rog sa recititi ce a scris Mariana. Nu i-a revocat CSMul, i-au revocat cei care ii pusesera pt ca nu au respectat ceea ce au fost pusi sa faca. Intelegeti ca sunt reprezentanti , nu alesi, si cei pe care ii reprezinta ii pot da jos,oricand, daca 2/3 decid ca nu ii mai reprezinta cum trebuie. Asa este regulamentul lor, si este legal. Cred ca 2/3 este suficient pt a se asigura ca este suficient de greu sa revoci, si in acelasi timp sunt suficient de multi pt a se lua o decizie corecta (vorbim de oameni f inteligenti , in majoritatea cazurilor, care stiu sa gandeasca singuri)

  – Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii sunt revocaţi şi la cererea majorităţii adunărilor generale de la nivelul instanţelor sau parchetelor pe care le reprezintă, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor încredinţate prin alegerea ca membru al Consiliului. În cadrul adunărilor generale, decizia se ia cu votul a două treimi din numărul judecătorilor sau procurorilor

  Răspunde
   
 • mihaix
  Februarie 28, 2013 la ora 22:54

  @Constantin
  Cred ca am fost suficient de clar ca includ si multi din PSD in lista fostilor comunisti, actuali oameni de afaceri, politicieni etc „fosti actuali, bunicute sau marinari”.
  Nu imi dau seama ce v-a facut sa nu il recunoasteti pe Ion Iliescu in termenul bunicutei ???
  Pt Macovei este simplu, dati un search pe goagal, o sa ii gasiti traseul si descendenta care o onoreaza.

  Si nu este ura, este sictirul unui om de 30 si ceva de ani ,care nu a trait in comunism destul, si care spera ca va trai intr-o tara cu bun simt si in care fostii securisti si comunisti vor disparea. Dar vad ca nu dispar , au ajuns europarlamentari (unii chiar produc rapoarte de denigrare a Romaniei), oameni de afaceri care nu stiu decat sa faca afaceri cu statul, politicieni democrati. Si ce e mai rau, este ca ii atrag si pe cei tineri in mrejele lor.
  PS Sincer l-am respectat pe Danilet la inceput (pe Ghica nu, fiindca se stie cine a pus-o acolo), chiar si in ultimele luni am apreciat transparenta de care a dat dovada pe blog, nu este un om prost, dimpotriva. Dar a fost corupt sau santajat, si nu a avut coloana vertebrala, si s-a facut singur de ras. Daca isi dadea demisia de onoare, pleca cu fruntea sus , pt ca vb Marianei, el nu era parlamentar, si aici nu erau alegeri pt senat, el reprezenta ceva si nu le-a respectat vointa. Inca sper ca Danilet mai are sanse de a ajunge ceva bun,spre deosebire de altii.Din pacate in CSM ajung oameni prea tineri, care sunt mai usor de corupt (vezi alianta cu procurorii) sau de batjocorit (vezi antena 3), nu au inca puterea si experienta necesara (cred ca in iccj si csm trebuie o anumita varsta si mai ales structura).
  Si am inca incredere ca Justitia poate ajunge unde vrem,pt ca acum se intra prin examen , nu pile, se simte ca sutn alti oameni in sistem (inclusiv procurori), si sper ca o data cu trecerea anilor acestia sa ocupe functii mai sus pt a ii inlocui pe fostii .Sunt si multi magistrati vechi buni, dar nu vor sa mearga sus, vedeti cati au refuzat sa se duca la CSM, pt ca stiu ce hazna este acolo

  Răspunde
   
 • Constantin
  Februarie 28, 2013 la ora 21:43

  „Mai intai am asistat la o tentativa de ignorare a votului celor multi. Suna cunoscut, nu?”_Nu, mie unuia, nu-mi este clar la ce va referiti. Dar, este mai putin important. Pentru ca pareti a fi apropiata de ceea ce se petrece in CSM, probabil facand parte sin sistem, ingaduiti-mi o intrebare: pana la uerma de ce au fost exclusi Ghica si Danilet din CSM? Sper ca nu veti oferi in argumentare citate din Natalia Roman si Georgiana Iorgulescu, doua apripiate ale Monei Pivniceru, ministra Justitiei care se plimba cu masina condamnatului penal pentru coruptie Adrian Nastase.

  Răspunde
   
 • Mariana
  Februarie 28, 2013 la ora 20:05

  as vrea sa mai fac niste precizari
  avem niste legi intortocheate si neclare, dar legea privind csm-ul nu face parte din aceasta categorie.
  citez: Art. 52 – (1) Revocarea din funcţia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii se propune de preşedintele sau vicepreşedintele Consiliului ori de o treime din membri, în situaţia în care persoana în cauză nu mai îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau în cazul aplicării oricărei sancţiuni disciplinare.
  (2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la sesizarea formulată potrivit alin. (1), poate dispune revocarea din funcţia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii.
  (3) Revocarea din funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte se propune de o treime din numărul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
  (4) Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii sunt revocaţi şi la cererea majorităţii adunărilor generale de la nivelul instanţelor sau parchetelor pe care le reprezintă, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor încredinţate prin alegerea ca membru al Consiliului. În cadrul adunărilor generale, decizia se ia cu votul a două treimi din numărul judecătorilor sau procurorilor.
  (5) În cazul adunării generale comune a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Parchetului Naţional Anticorupţie, decizia de revocare a reprezentantului acestor parchete se ia cu votul majorităţii procurorilor. În cadrul adunării generale votează şi procurorii din structurile teritoriale ale acestor parchete.
  (6) Decizia de revocare a reprezentantului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se ia cu votul majorităţii judecătorilor din adunarea generală.
  (7) Procedura de revocare poate fi declanşată de orice adunare generală de la nivelul instanţelor sau parchetelor pe care le reprezintă membrul Consiliului Superior al Magistraturii a cărui revocare se cere, precum şi de organizaţiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor.
  (8) Centralizarea rezultatelor votului se realizează de adunarea generală care a iniţiat procedura sau de prima adunare generală sesizată de organizaţiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor.
  (9) În termen de 15 zile de la înregistrarea sesizării semnate şi motivate de reprezentanţii adunărilor generale prevăzute la alin. (4), Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dispune revocarea din funcţie a membrului ales. Dispoziţiile art. 55 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
  acum traduc:
  daca un membru csm e revocat de catre colegi, masura trebuie temeinic motivata;
  daca e revocat de cei care l-au ales, un motiv suficient e faptul ca nu si-au respectat promisiunea electorala. Exact. In cazul membrilor csm nu e aceeasi mancare de peste ca la onor parlamentarii Romaniei. Pe acestia din urma ii alegi si dupa aia ii suporti pe toata durata mandatului. (Cateodata ii suporti ani in sir, pentru simplul fapt ca alternativa e mai rea sau nu exista) In schimb, legea da posibilitatea ca membrii csm sa fie revocati pentru simplul fapt ca nu si-au facut treaba. Atentie, aceasta modalitate de revocare e rezervata celor care i-au ales.
  La ce am asistat?
  Mai intai am asistat la o tentativa de ignorare a votului celor multi. Suna cunoscut, nu?
  Legea obliga csm-ul sa ia nota de decizia instantelor si sa dispuna revocarea.
  mai intai nu au pus chestiunea pe ordinea de zi. Dupa aia au plimbat treaba pe la comisii. cand, intr-un final, au binevoit sa discute chestiunea, au supus -o la vot. Vreti sa fac o paralela? Vreti sau nu, o fac: e ca si cum rezultatul unui referendum e supus unui vot in senat. E ca si cum ai spune „ne doare in pix de vointa vostra, noi aia de sus votam si decidem”.
  Niciodata nu am laudat o persoana publica, dar acum simt nevoia sa o fac
  le salut pe cele doua doamne, Natalia Roman si Georgiana Iorgulescu, poate singurele posesoare de cojones din spatiul public romanesc.

  Răspunde
   
 • Constantin
  Februarie 28, 2013 la ora 18:53

  Domnule mihaix, comentariul dumneavoastra pe cat este de scurt, pe atat este de incarcat de ura. Admir atitudinea dumneavoastra anticomunista si probabil ca ea-i vizeaza in primul rand (in orice caz ei nu pot fi omisi) pe cei ce au comandat ororile care au facut sa curga „sangele unor romani adevarati”. Gandurile noastre se indreapta cu siguranta ctre criminalii din conducerea Partidului Muncitoresc Roman, devenit apoi Partidul Comunist Roman, cei carora li se subordona temutul aparat represiv al Securitatii. Nu pot lipsi dintre cei vizati Ion Iliescu, presedintele de onoare al PSD si unul dintre membrii importanti ai aparatului politic comunist, Grigore Preoteasa, Paul Niculescu Mizil, Ioan Geoana, nu-i mai enumar ca sunt multi. Ceea ce nu am reusit sa inteleg este legatura cu „alde Macovei”.

  Răspunde
   
 • DD
  Februarie 28, 2013 la ora 17:43

  cred ca situatie romaniei s-ar rezuma prin o fraza pe care am auzito la un antrenor bulgar
  „Mamalighci go home” pt ca asta suntem o tara de mamaligari, cu o „elita” fara pic de onoare si bun simt.

  Răspunde
   
 • mihaix
  Februarie 28, 2013 la ora 14:46

  Cei 2 si-au luat concediu de odihna pt a nu intra revocarea in vigoare. Ma intreb unde este constiinta sau onoarea. Probabil ca a ramas in beciurile procuraturii comuniste , langa sangele unor romani adevarati. Pacat ca oameni tineri ca ghica si danilet netrecuti prin comunism au ajuns sa se dea cu alde macovei si stanciu, cu un trecut neonorant. Lupi tineri ,fara coloana , la fel ca multi politicieni care au invatat „meserie” de la fosti actuali, bunicute sau marinari.

  Răspunde
   
 • Constantin
  Februarie 28, 2013 la ora 14:41

  „Habar n-am cine pe cine a învins în CSM și nici nu îmi pasă”_Vedeti dumneavoastra, domnule Moise, este necesar sa ne pese. Macar din cand in cand. Sa ne pese cine a castigat alegerile legislative, sa ne pese cine este primarul urbei noastre, sa ne pese ce face deputatul pe care l-am trimis sa ne reprezinte in Parlament, ori cine a fost ales si ce face pentru binele Justitiei in conducerea Consiliului Superior al Magistraturii. Faptul ca ne pasa de ceea ce se intampla la conducerea cetatii se cheama spirit civic. Starea in care ne aflam acum se explica in mare parte prin faptul ca nu ne pasa.

  Răspunde
   
 • laurentiucat
  Februarie 28, 2013 la ora 14:03

  @constantin- catavencii nu e buni ca combate in ai nostrii. da’ si altii se pare ca…gandesc la fel:
  Un cap în gură
  de Lelia MUNTEANU Publicat la: 28.02.2013 10:11

  – Alo! Domnul preşedintele României Traian Băsescu?
  – Da. Cine eşti? Că semeni la voce cu Pivniceru.
  – Sunt o modestă fiară…
  – Cineeee?
  – Leul lu’ fraţii Cămătaru. Mă ştiţi de la televizor. Vă sun tocmai din Ploieşti, cu taxă inversă.
  – Ce vrei? Cum îţi permiţi să-l deranjezi pe şteful statului?
  – Scuze, poate că-s puţin ameţit, de la tranchilizante. Eu voiam să vă felicit, în numele meu personal şi la toate animalele, pentru că v-aţi răzgândit.
  – Cu ce m-am răzgândit?
  – Că nu vă mai retrageţi din politică după 2014.
  – Când am spus eu că mă retrag?
  – Hai, c-aţi spus! Şi ce m-aţi speriat!…
  – Cum să te sperii?! Nu ziceai că eşti leu?
  – Sunt un leu de oraş, domnule preşedintele României. Sunt mai fashionist, mai metrosexual… Rareori dacă mai dau un cap în gură, nici cu palma în figură nici cu pumnul în plex.
  – Ce-ţi pasă ţie dacă plec eu din politică sau rămân?
  – Pentru că sunteţi modelul meu, idolul meu, hobbyul meu. Sunt ultimul băsist din specia mea!
  – Hă, hă, hă! Am auzit că mai ai un hobby: mănânci oameni.
  – Calomnie! Sunt vegetarian. Mănânc citaţii, somaţíi, mandate de aducere…
  – Şi de ce zici că m-ai sunat?
  – De bucurie. Nu m-am mai bucurat aşa, de când s-au împăcat Vârciu cu Pestriţu. Mă jur pe urs!
  – Care urs?
  – Ăla mic şi prăduitor, care l-au săltat odată cu mine. Dacă tot aţi zis că rămâneţi în politică, pot să vă rog ceva?
  – Depinde.
  – De cine? De Ponta?
  – Depinde ce-mi ceri.
  – O nimica toată: vă rog io mult, nu mă trimiteţi în Africa! Sincer? Mi-e frică! Am auzit că acolo trăiesc animale sălbatice. N-aş rezista. Eu sunt un finuţ şi-un pupăcios… Nu v-aţi supărat că v-am sunat.
  – Stai liniştit. Răspund la toată lumea. Sunt un dictator democrat. Hă! Şi Dumnezeu mă sună uneori, când are o problemă.
  – Vă doresc să coabitaţi bine şi mult succes lui doamna Udrea!

  Lelia Munteanu este senior editor al ziarului Gândul

  Răspunde
   
 • laurentiucat
  Februarie 28, 2013 la ora 13:45

  @moise- fac ce fac si tot peste tine dau:
  Florin Georgescu, Lucian Isar

  Economişti

  Pentru salvarea feţei Guvernului Ponta 1. Taciturnul Florin Georgescu l-a ajutat pe vocalul Victor Ponta să pară că are cu cine guverna, chiar pe nepregătite. A dat pensii, dar a tăiat din investiţii. Cum îl descrie un alt mucalit al economiei, Moise Guran: „Florin Georgescu poate fi numit mama bugetarilor, tatăl pensionarilor, dar nici măcar unchiul vitreg al economiei private, cea care îi alimentează trezoreria. Mediul de afaceri este extrem de agasat de toată vânzoleala politică, iar tăierea investiţiilor nu are cum să ajute economia chiar dacă echilibrează bugetul. (…) Ca o stranie coincidenţă, Lucian Isar, singurul om din guvernul Ponta care făcuse un plan concret cu economia privată şi înţelesese că jobul lui este să aducă bani reali în România şi-a dat demisia, lăsând restul lumii cu mamăl şi tatăl Florin Georgescu.” (biziday.ro) Ca ministru delegat pentru mediul de afaceri, doctorul în economie Lucian Isar dăduse o faţă profesionistă guvernării: studii în finanţe şi matematică la ASE Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, Chicago GSB, Oxford University, DOFIN ASE şi Harvard Business School; fost vicepreşedinte la Citi Bank şi Bancpost. Pusese pe agenda publică ideea polilor de dezvoltare, dăsuse o fugă în Coreea de Sud.
  http://adevarul.ro/international/foreign-policy/top-101-fp-romania-categoria-politica-1_5124b8dd00f5182b85816d9f/index.html?fb_action_ids=4302847579233&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%224302847579233%22%3A105608269624919%7D&action_type_map=%7B%224302847579233%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D

  Răspunde
   
 • laurentiucat
  Februarie 28, 2013 la ora 13:26

  @ moise- m-am trezit ca pe pagina mea de fb apare urmatoarea noutate:
  „Lui Mirel Palada îi place o fotografie.

  Opţiuni
  Marius Comper
  Un articol bun, la care e bine de revenit când mai auziți sloganuri cu „nu ne vindem țara” – http://www.biziday.ro/2013/02/21/cine-sunt-de-fapt-daunatorii/

  Răspunde
   
 • cornel
  Februarie 28, 2013 la ora 13:23

  Felicitari, Moise, pentru acest articol.
  Din pacate nu l-am citit pana acum pentru ca ce s-a intamplat in CSM mi-a produs o stare de disconfort iar la baza cred ca e caracterul nu prea bun al unor oameni cu functii prea importante in stat, astazi.

  Răspunde
   
 • Ioan Reus
  Februarie 28, 2013 la ora 12:38

  Tare ma tem, domnule Guran, ca apelul dumneavoastra nu are „adrisant”.

  Răspunde
   
 • mihaix
  Februarie 28, 2013 la ora 11:55

  Despre legile si schimbarile lor dese, datorate parlamentarilor nostrii nu are rost sa mai discutam, atata vreme cat, forul „legiuitor” nu prea are oameni de drept in el, majoritatea celor 500 fiind degeaba acolo . Astept cu interes noua Constitutie (desi imi este frica si de legiuitorii cu studii in drept precum era in vremea bunicutei) . Si da , si de acest aspect, tot judecatorii sunt de vina, pt ca nu-i asa frumusetea in drept este ca legea e interpretabila, vb unui alt „clasic” in viata.

  Răspunde
   
 • mihaix
  Februarie 28, 2013 la ora 11:46

  laurentiucat (Renate Weber) si Mariana au cam aratat ceea ce era de demonstrat. In aceste luni se va juca independenta judecatorilor. Acestia prinsi intre: interesele politice, servicii, unele actiuni ale procurorilor, noul c.p.c ( este haos din cauza sa pt, abia in ultima secunda s-au dat niste lamuriri de la csm, si toate termenele 0 se amana pt a vedea ce e de facut), frica de a nu gresi pt ca acum sunt sanse mari CSMul sa dea cu inamovabilitatea lor de pamant daca nu raspund la comenzi, f multe de dosare , deci risc mai mare de a gresi, focusul serviciilor pe coruperea/inregistrarea magistratilor (ilegal, pt ca un magistrat nu are dreptul de a face parte/informator si semneaza pt asta), au de ce sa se teama.
  Si la fel si noi cetatenii, daca aceasta actiune a judecatorilor, inceputa pt respectarea procedurilor de catre cei din CSM, nu se va incheia printr-un status de independenta reala a judecatorilor.

  PS Eu de ex nu am inteles nici de ce au votat cei din csm,cand trebuiau sa ia act, si cine va plati si va zbura pt nerespectarea celor 15 zile, pt ca atunci cand un magistrat nu respecta termenul csm ia masuri dure. Ce credibilitate mai are acum csmul in fata acestora ?

  Răspunde
   
 • laurentiucat
  Februarie 28, 2013 la ora 06:31 Răspunde
   
 • Mariana
  Februarie 28, 2013 la ora 00:11

  @mihaix, ai pus degetul pe una din bube: statutul procurorilor. Chiar in constitutie exista 2 dispozitii legale care se bat cap in cap; pe de o parte scrie ca procurorii sunt magistrati, pe de alta parte ca sunt subordonati ierarhic. „Magistrati subordonati ierarhic”!!! Frumos, nu? mai mult, prin faimoasa lege a micii reforme, s-a dat posibilitatea procurorilor de la parchetele superioare sa preia orice ancheta a celor situati mai jos. Practic, un sef de pe la suspect de inalta curte (parchetul de pe langa ICCJ) poate prelua orice dosar. Misto independenta.
  La scandalul actual s-a ajuns pentru ca cei 2 revocati s-au tinut cu dintii de scaun. Asta a fost mesajul asociatiilor profesionale: noi nu suntem politicieni care tin cu dintii de functie, indiferent de opinia celor care ne-au ales. Noi respectam legea. Problema e ca CSM-ul ii reprezinta pe toti magistratii din tara asta iar o magarie a csm-ului ii atinge pe toti.Daca vreun judecator „de rand” indraznea sa iasa in presa si sa se dea in stamba cum au facut-o cele 2 personaje, era zburat din magistratura de-i mergeau fulgii. De catre CSM.
  Inca ceva: nu s-a facut nici o greva. la 6 sau 7 judecatorii s-au inceput sedintele de judecata cu o jumatate de ora mai tarziu. Nu-i convine nimanui sa intarzie cu sedintele, ca si asa, pe la instantele mai aglomerate, ii prinde noaptea pe acolo. Iar implementarea Codurilor…cand o da sfantu sa faca si parlamentul nostru o lege pe care sa n-o modifice de 3 ori pe saptamana… Exista Codul nou de procedura civila, cu dispozitii tranzitorii, exista lege de punere in aplicare si mai e si o ordonanta care precizeaza modificarea precizarilor. O sa fie intarzieri ca naiba cu plimbatu de dosare de la o instanta la alta, cat sa ne ia pe toti cu ameteli. Evident, tot judecatorii sunt de vina.

  Răspunde
   
 • mihaix
  Februarie 27, 2013 la ora 22:54

  Moise , cred ca problema este mai complicata.
  In cazul din CSM parerea mea este ca ideea revocarii a inceput de sus din magistratura (nu politic), plus exista in randul judecatorilor conceptia ca un procuror nu are ce cauta ca presedinte al csm. Lucru cu care eu cam sunt de acord, dar nu din cauza ca in sala de judecata , judecatorul e judecator , iar procurorul este sub el, ci din cauza ca exista premisele ca judecatorii sa isi piarda autoritatea in fata procurorilor. adica de frica sa nu ajunga ca in CSM un procuror sa le decida soarta pt ca au indraznit sa nu asculte ce „solutii” le-au dat unii procurori.
  Acum legat de justitie, din pacate situatia este dezastruoasa si merge spre mai rau: -CSMul in loc sa se ocupe de noile coduri s-a ocupat de interese (nu zic politica, dar si acesta a fost un motiv al revocarii). Si acest dezinteres fata de probl reale are un impact enorm, pt ca termenele care se dau acum pe noul cod sunt departe de ideea de celeritate. Vom avea un blocaj f curand daca nu se face ceva.
  – sunt probleme si cu noii magistrati, care stiu carte dar le e frica, sau nu au practica, sunt probl cu vechii magistrati, de ex fosti procurori sau politisti, sunt probl cu nr mare de dosare si insuficient de personal.
  – cu cat urci in nivel coruptia este mai mare , si ce e mai rau sansa sa ti se faca dreptate scade, mai ales de la Curtea de Apel.De ICCJ nu mai zic nimic,vezi sefa ICCJ fosta procuroare Livia Stanciu. I-am ascultat comentariile , i-am citit comentariile, pt a incerca sa imi dau seama daca a3 greseste , va rog sa o faceti si voi , daca intelegeti ceva, e mare lucru. Femeia aceasta are probleme ori de logica, ori de exprimare.
  Cred ca o noua Constitutie, in care rolul Justitiei sa fie clar definit, inclusiv diferentierea dintre magistrati:procuror si judecator, pt ca doar unul e magistrat , desi examenul e acelasi. La fel, CSMul trebuie sa devina independent, similar cum si alegerea Proc General trebuie sa fie facuta de sist de justitie , nu de guvern sau alti factori politici, plus eventual o mai mare independenta a procurorilor.
  Cred ca in acest moment sa da o mare batalie si ca , desi in CSM magistratii au facut ce trebuie, si ei, si USLul trebuie sa realizeze ca Justitia nu trebuie mutata la castigatorii din politica de azi, ci redata puterii judecatoresti, profesionistilor .

  Răspunde
   
 • Constantin
  Februarie 27, 2013 la ora 22:15

  „…nu inteleg de ce magistratii accepta sa se manjeasca singuri cu noroi”_Domnule Gheorghe Oprisan, raspunsul este acelasi pentru orice categorie de functionari publici. A) pentru ca sunt corupti, pentru ca urmaresc sa obtina foloase materiale (cariera) in schimbul sentintelor;B)de frica sa nu aiba soarta lui Cristian Panait.

  Răspunde
   
 • laurentiucat
  Februarie 27, 2013 la ora 21:49

  ce nasol este ca observam abia acum politizarea justitiei si uitandu-ne la marile cazuri de coruptie, omitem milioanele de procese marunte care au termene lungi, care au decizii imprevizibile si contradictorii de la o instanta la alta, ca un proces dureaza peste cinci-sase ani si oamenii simpli si saraci sunt mereu vatamati in dreptul lor.
  e frumos cand vedem la tv cate un grangure cu catusele la maini si multora putin le pasa daca e vinovat sau nu…important e ca a picat unu de sus.
  nu ma pricep la modul cum functioneaza justitia si la felul in care sunt organizate curtile,parchetele etc… dar mi-am facut pe fb „prieteni” ca vasilica danilet, sorin ionita, m-am uitat pe luju.ro si am observat ca unii care se clameaza democrati au o problema cu votarea si asta taman cand li se aplica lor sau persoanelor pe care le sustin.
  pe la pranz am intrat pe contributors si acolo vad scris de catre dragos paul aligica,un tip care „functioneaza” prin sua si preda la universitate, urmatoarele:
  “Dragi prieteni,
  In timp a trebuit sa ne regrupam in spatele si sa facem zid in apararea unor institutii esentiale ale Statului NOSTRU: constitutia, presedentia, curtea constitutionala, magistratura…

  Cred ca din pacate se apropie clipa cand va trebui sa ne regrupam in jurul serviciilor de informatii si siguranta nationala. Stiu. Unii aveti rezerve. Dar nu exista alternativa. Sunt pe acceeasi linie de aparare cu cele de mai sus. Si cred ca au castigat creditul necesar sustinerii din partea partii sanatoase a societatii.

  E important sa nu-I lasam singuri daca va fi sa fie…. Sustinerea occidentala nu va fi de ajuns.”
  text cu care isi incepe si articolul.
  nu stiu cum va fi de-acum incolo, dar stiu ca pana acum justitia nu a functionat si a fost la comanda cuiva.

  Răspunde
   
 • TiberiuC
  Februarie 27, 2013 la ora 21:41

  Constiinta??????? HAHAHAHAHAHAHAAHAHAHA…mda.
  Asa cum intr-o fabrica adevaratul furt se face organizat si nu poti fura daca paznicii sunt corecti si fac ceea ce scrie in fisa postului, asa este si in viata politica (si cea de zi cu zi, nu neaparat numai in politica). Nu poti sa fi interlop liber decat doar daca cunosti persoanele potrivite la locul potrivit (politist / procuror / judecator). Este trist…suna a grup infractional organizat, din pacate este la nivel de tara de la omul de rand pana la conducator. Daca cunosti pe cine trebuie, te descurci, daca nu..esti „fiu’ ploii”

  Răspunde
   
 • ha ha ha
  Februarie 27, 2013 la ora 20:34

  traim in tara lui andrei… cum care andrei…ANDREI NASTASE… ce club de fite are pe malul lacului herastrau… cu ce bani l-o fi asezat acolo… cum cu ce bani? cu banii de la petrom, primiti de taticu pe cind era… ERA… un clasic in viata, i-a atras atentia: adriane nici nu stii cit de mic incepi sa fii… oricum cu 2 ani a scapat usor de coana justitica, partenerii de afacere luara cite 6 ani si nu face nimeni demonstratie pt ei, nici macar presa nu-i baga-n seama… halal…

  Răspunde
   
 • adana
  Februarie 27, 2013 la ora 20:19

  S-a inchis cercul; vorba lui Jiji: eeei, acum vin ai mei la putere.. ; cand unii cand altii, fiecare cu interesele lui, nici unul cu interesul nostru, din pacate. Se pare ca justitia e mai mult surda decat oarba…

  Răspunde
   
 • DD
  Februarie 27, 2013 la ora 19:34

  foarte bine zici Moise, magistratii au uitat ca ai lucreaza pt popor si sunt platiti din banii publici

  Răspunde
   
 
 
Adaugă comentariul
 
 

Emailul nu va fi făcut public. Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.

Nume: *
Adresa de email: *
Pagină web
Comentariul*
 caractere rămase