Institutul Național de Statistică transmite că gospodăriile din România şi-au majorat veniturile cu 860 de lei (25%) în 2018, până la 4251 de lei/lună, față de 3.392 lei în 2017. Cheltuielile au crescut însă și ele cu 793 de lei, iar ponderea cheltuielilor a crescut cu 1,5% față de 2017, suma reprezentând 86,2% din totalul veniturilor.

Veniturile bănești au fost, în medie, de 3920 lei lunar pe gospodărie (1504 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 331 lei lunar pe gospodărie (127 lei pe persoană). Cea mai importantă sursă de venit a fost reprezentantă de salarii, cu o pondere de 67,2% din veniturile totale ale populației.

Cheltuielile totale ale populaţiei au crescut au fost, în anul 2018, în medie, de 3667 lei lunar pe gospodărie (1407 lei pe persoană) şi au reprezentat 86,2% ca pondere din totalul veniturilor, peste nivelul din 2017. 

Spre deosebire de 2018, în 2017, cheltuielile totale ale populaţiei, au fost, în medie, 2874 lei lunar pe gospodărie (1094 lei pe persoană) și au reprezentat 84,7% din nivelul veniturilor totale.

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (18,7%), veniturile din agricultură (1,9%), veniturile din activităţi neagricole independente (2,2%), cele din proprietate şi vânzărea de active din patrimoniul gospodăriei (1,1%) precum şi veniturile în natură (7,8%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (6,4%).

Cele mai mari sume au fost destinate, în principal, cheltuielilor efectuate de gospodării: consumul de bunuri alimentare și nealimentare (41,5%), cheltuieli sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor etc.).

Ponderea cheltuielilor pentru educație a fost de 0,4% pentru fiecare gospodărie.

Cheltuielile pentru investiţii deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,5%).