Potrivit execuției bugetare publicată de Ministerul Finanțelor primele opt luni ale anului 2019 s-au încheiat cu un deficit de 21,9 miliarde lei, respectiv 2,1% din PIB. Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 226,1 miliarde lei, cu 14,8% mai mari față de aceeași perioadă din anul precedent. Cheltuielile de personal sunt cu 20,9% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, creșterea fiind determinată de majorările salariale acordate personalului plătit din fonduri publice. Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 14,8% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 10,7%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 10% a punctului de pensie de la 1 iulie 2018 și de creșterea indemnizației pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 19 miliarde lei, cu 6,2 miliarde mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 204,1 miliarde lei, reprezentând 19,8% din PIB, sunt cu 11,9% mai mari, în termeni nominali, față de aceeași perioadă a anului precedent, pe fondul creșterilor în cazul încasărilor din contribuțiile de asigurări (+15,8%) și din veniturile nefiscale (+5,7%). Se constată o îmbunătățire a colectării veniturilor din TVA astfel, acestea au crescut cu 11,6% față de realizările aceleiași perioade din 2018. Încasările din impozite și taxe pe proprietate au crescut cu 15,4% față de aceeași perioadă a anului 2018.

S-au înregistrat scăderi ale încasărilor cu 99,2% față de aceeași perioadă anului precedent la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități ca urmare a aplicării OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule. Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt de 9,8 miliarde lei.

Potrivit execuției bugetare publicată de Ministerul Finanțelor primele opt luni ale anului 2018 s-au încheiat cu un deficit de 14,6 miliarde lei, respectiv 1,54% din PIB. Datele complete înregistrate acum un an pot fi consultate aici.

Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.

Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.

Susține echipa Biziday