În perioada ianuarie – august 2021, datoria externă totală a crescut cu 8,4 miliarde de euro, precizează Banca Națională a României. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 99 miliarde de euro la 31 august (73,3% din totalul datoriei externe), în creștere cu 5,9% față de 31 decembrie 2020;
  • datoria externă pe termen scurt era de 36 miliarde de euro la 31 august (26,7% din totalul datoriei externe), în creștere cu 8,7% față de 31 decembrie 2020.

În perioada ianuarie – august 2021contul curent al balanţei de plăţi (diferența dintre intrările și ieșirile de valută) a înregistrat un deficit de 10,1 miliarde de euro, comparativ cu 6,5 miliarde de euro în perioada ianuarie – august 2020. În structura acestuia, balanţa bunurilor și balanța veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2,3 miliarde de euro, respectiv 587 milioane euro. Balanța veniturilor secundare și cea a serviciilor au înregistrat excedente mai mici cu 315 milioane euro, respectiv cu 309 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 4,4 miliarde de euro (comparativ cu 1,48 miliarde de euro în perioada ianuarie – august 2020), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 3,8 miliarde de euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 591 milioane euro.

Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.

Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.

Susține echipa Biziday