Institutul Național de Statistică transmite că gospodăriile din România şi-au majorat veniturile cu 19,2% (623 lei) în primul trimestru, față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 3873 lei/lună. Cheltuielile au crescut însă cu 20,1% (556 de lei), până la 3.317 lei, suma reprezentând 85,6% din venituri. 

În primul trimestru, veniturile totale medii lunare au fost 3873 lei pe gospodărie şi 1483 lei pe persoană.

Cheltuielile totale ale populaţiei, au fost, în trimestrul I 2018, în medie, de 3317 lei lunar pe gospodărie (1270 lei pe persoană) şi au reprezentat 85,6% din nivelul veniturilor totale.

Veniturile băneşti au fost, în medie, de 3.505 lei lunar pe gospodărie (1.342 lei pe persoană).

Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri – 64,6% din veniturile totale ale gospodăriilor.

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (20,4%), veniturile din agricultură (1,5%), veniturile din activităţi neagricole independente (1,8%), cele din proprietate şi vânzărea de active din patrimoniul gospodăriei (0,7%) precum şi veniturile în natură (9,5%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (8,2%).

Din total cheltuieli, 63,9% au reprezentat, în primul trimestru, cheltuieli de consum, iar 29,1% (20,9% în primele trei luni din 2017) cheltuieli cu impozite şi contribuţii.

Cheltuielile pentru investiţii deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,3%).

Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.

Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.

Susține echipa Biziday