Ca parte a pachetului său de sprijin de urgență conceput pentru a face față impactului economic al crizei provocate de COVID-19, UE a instituit un instrument temporar care să îi ajute pe lucrători să-și păstreze locul de muncă pe timpul crizei.

Marți, Consiliul a adoptat SURE, un instrument temporar care va oferi statelor membre împrumuturi în valoare de până la 100 de miliarde EUR în condiții favorabile. Acest instrument permite statelor membre să solicite sprijin financiar din partea UE pentru a contribui la finanțarea creșterii bruște și acute a cheltuielilor publice naționale, începând de la 1 februarie 2020, datorate schemelor de șomaj tehnic și măsurilor similare de la nivel național, inclusiv pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă, sau a cheltuielilor cu unele măsuri legate de sănătate, îndeosebi la locul de muncă, adoptate ca răspuns la criză.

SURE face parte dintr-o serie de trei plase de siguranță, în valoare de 540 de miliarde EUR, convenite de Eurogrup la 9 aprilie 2020 pentru sprijinirea locurilor de muncă, a lucrătorilor, a întreprinderilor și a statelor membre. Liderii UE au aprobat acordul la 23 aprilie și au cerut ca pachetul să devină operațional până la 1 iunie 2020.

„Pandemia de COVID-19 reprezintă o provocare fără precedent pentru Europa, întrucât pune în pericol multe vieți omenești și, în multe cazuri, mijloacele de subzistență. Dincolo de implicațiile pentru sănătatea publică, pandemia a provocat și perturbări economice și sociale de amploare, numeroase întreprinderi fiind nevoite să facă apel la sprijinul public pentru a păstra locurile de muncă. SURE va reprezenta o plasă de siguranță vitală pentru protejarea locurilor de muncă și a lucrătorilor, întrucât va asigura faptul că statele membre dispun de mijloacele necesare pentru a finanța măsurile de combatere a șomajului și a pierderii de venituri, precum și anumite măsuri legate de sănătate”, e declarat Zdravko Marić, viceprim-ministru și ministrul finanțelor al Croației

Pentru a oferi statelor membre solicitante asistență financiară în condiții favorabile, Comisia va obține fonduri de pe piețele internaționale de capital, în numele UE. Împrumuturile SURE vor fi susținute de bugetul UE și de garanțiile furnizate de statele membre în funcție de ponderea lor corespunzătoare în venitul național brut al Uniunii. Valoarea totală a garanțiilor se va ridica la 25 de miliarde EUR.

Deși toate statele membre vor avea posibilitatea de a folosi instrumentul, SURE va constitui o plasă de siguranță deosebit de importantă mai ales pentru lucrătorii din economiile cele mai afectate. În mod formal, asistența financiară va fi acordată printr-o decizie adoptată de Consiliu pe baza unei propuneri a Comisiei.

SURE va deveni disponibil după ce toate statele membre își vor furniza garanțiile. Ulterior, instrumentul va rămâne operațional până la 31 decembrie 2022. Pe baza unei propuneri a Comisiei, Consiliul poate decide să prelungească perioada în care instrumentul este disponibil, de fiecare dată pentru o perioadă suplimentară de șase luni, dacă perturbările economice severe provocate de pandemia de COVID-19 persistă.

Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.

Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.

Susține echipa Biziday