Institutul Naţional de Statistică (INS) reconfirmă estimările referitoare la creşterea de 4% (serie brută) a economiei româneşti în primul trimestru din 2018, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul I 2018 a fost de 180,51 miliarde lei.

PIB-ul ajustat estimat pentru trimestrul I 2018 a fost de 226 miliarde de lei, în creștere cu 0,1% față de trimestrul IV 2017 și cu 4,2 față de trimestrul I 2017.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, modificări semnificative ale contribuţiei la creşterea PIB, între cele două estimări, au înregistrat: cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, de la +3,4% la +3,7%, ca urmare a creşterii volumului său de activitate de la 105,4% la 105,9%; cheltuiala pentru consumul final individual şi colectiv al administraţiilor publice, de la +0,4% la ‐0,6%, ca urmare a reducerii volumului lor de activitate de la 102,4% la 96,6%, exportul net, de la ‐0,6% la ‐1,8%. 

S-a înregistrat o reducere a volumului de activitate de 0,4 puncte procentuale în ce privește comerţul cu amănuntul şi ridicata, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, transport şi depozitare, hoteluri şi restaurante. Tranzacţiile imobiliare au cunoscut o creştere a volumului de activitate de 0,2 puncte procentuale.

Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.

Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.

Susține echipa Biziday