O nouă ședință de Guvern a avut loc astăzi, de la 13.00, în ultima zi a sesiunii extraordinare a Parlamentului. Premierul Dăncilă a vorbit la începutul ședinței de guvern despre actele normative pe care urmează să le adopte Executivul. Nicio referire la o eventuală ordonanță de urgență pe legile penale.

La conferința de presă de la finalul ședinței, în legătură cu o eventuală modificare a Legilor Penale prin OUG, purtătorul de cuvânt, Nelu Barbu, nu a dorit să facă comentarii suplimentare.

La întrebarea privind amnistia și gratierea, acesta a declarat: “A răspuns nu o dată ministrul Justiției, nu am nimic de adaugat.”

Despre proiectul privind plafonarea preţului gazelor naturale purtătorul de cuvând a spus că nu a fost discutat în şedinţa de Guvern: „Nu a fost, a fost amânată discuţia în legătură cu acest subiect”.

Guvernul a publicat ulterior și lista proiectelor de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința de astăzi:

I. PROIECTE DE LEGI
1.PROIECT DE LEGE pentru stabilirea cadrului legal, instituţional şi procedural necesar aplicării Deciziei nr. 406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii prin limitarea creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor
2.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea unor acte normative

III. HOTĂRÂRI
1.HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Lucrări pentru punerea în funcţiune a capacităţii finale de producţie de 8.500 mii tone/an lignit la cariera Jilţ Sud”
2.HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Construire centru de instruire sintetică P+3. Clădire simulatoare de zbor şi spaţii conexe echipată cu un simulator de zbor FFS Boeing 737 NG”
3.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj
4.HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii

IV.  MEMORANDUMURI
1.MEMORANDUM cu tema: Progresul înregistrat în privinţa punerii în aplicare a Memorandumului nr. 4284/14.03.2018 cu tema: Stabilirea unui mecanism de creştere a competitivităţii companiilor deţinute majoritar sau integral de stat prin intermediul procedurilor de achiziţie publică.

Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.

Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.

Susține echipa Biziday