BNR informează că “în perioada ianuarie – aprilie 2023 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5,46 miliarde euro, comparativ cu 7,71 miliarde euro în perioada ianuarie – aprilie 2022. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 743 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 1,71 miliarde euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 213 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 6 milioane euro.”

Datoria externă totală a crescut în perioada ianuarie – aprilie 2023 cu 8,56 miliarde de euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 107,5 miliarde euro la 30 aprilie 2023 (70,3% din totalul datoriei externe), în creștere cu 10,1% față de 31 decembrie 2022;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 aprilie 2023 nivelul de 45,5 miliarde euro (29,7% din totalul datoriei externe), în scădere cu 2,8% față de 31 decembrie 2022.

Investițiile directe ale nerezidenților în România au însumat 2,9 miliarde euro (comparativ cu 3,32 miliarde euro în perioada ianuarie – aprilie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 3,38 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 474 milioane euro.

Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.

Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.

Susține echipa Biziday