Un proiectul de ordin pus în dezbatere publică de Ministerul Educaţiei oferă posibilitatea profesorilor din învăţământul preuniversitar să lucreze în regim de plată cu ora. Cadrele didactice ar urma să predea la clasă în baza unui contract care să le garanteze plata integrală a muncii prestate, conform News.ro.

„În acest mod, cadrele didactice din învăţământul preuniversitar vor avea siguranţa că desfăşoară activitatea la clasa în baza unui contract de muncă care le va garanta întotdeauna plata integrală a muncii prestate”, arată Ministerul Educaţiei.

Astfel, conform prevederilor proiectului de ordin, posturile didactice de predare sau catedrele vacante şi rezervate se ocupă în regim de plata cu ora, în ordine, cu: personal didactic de predare titular, personal didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, personal didactic de predare pensionat, personal angajat în alte domenii de activitate.

De asemenea, încadrarea personalului didactic de predare calificat pe posturi didactice/catedre, în regim de plata cu ora se realizează cel mult pe durata desfăşurării cursurilor cu elevii sau preşcolarii sau până la revenirea titularului la post sau catedră în timpul anului şcolar.

Potrivit MEN, prin acest ordin va exista o evidenţă strictă şi o centralizare riguroasă a posturilor şi catedrelor didactice ocupate, rezervate şi vacante din toată ţara şi va exista posibilitatea ca în etapa de încadrare a personalului didactic de predare titular, anumite categorii de personal didactic de predare care beneficiază de rezervarea postului didactic de predare sau a catedrei să poată fi încadrate, la cerere, în regim de plata cu ora pe posturile didactice sau catedrele pe care sunt titulare, până la cel mult jumătate din numărul de ore pe săptămână dintr-o normă didactică de predare-învăţare-evaluare.

Contractul individual de muncă în regim de plată cu ora va fi separat de cel aferent funcţiei de bază, se arată în proiect, iar activităţile desfăşurate de profesori vor fi evidenţiate atât în fişa postului, cât şi în fişe de activitate lunară aferente contractelor în regim de plată cu ora.

Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.

Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.

Susține echipa Biziday