”În 2020 cetățenii și-au exprimat fără echivoc principiile pentru statul de drept. Reanalizarea legilor justiției nu mai poate fi amânată. Am încredere că cadrul va redeveni unul predictibil. Sunt necesare dezbateri ample în Parlament, la care să participe și reprezentanți ai mediului universitar sau profesioniști din domeniul drepturilor omului. Îmi exprim speranța că vor fi corectate intervențiile legislative controversate”, a declarat șeful statului la prezentarea raportului de activitate al Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Principalele declarații ale Președintelui Iohannis:

Unele aspecte considerate obișnuite ori tradiționale în funcționarea instanțelor ar trebui regândite. Dincolo de dificultățile reale, în pandemie s-au accelerat procesele de digitalizare și cel mai important justițiabilii și-au putut exercita drepturile. Sunt câștiguri pentru profesioniștii dreptului, dar mai ales pentru cetățeni.

În efortul de creare și promovare a sistemelor informatice s-au intensificat discuțiile și la nivelul UE. Demersurile vizează garantarea dreptului la un proces echitabil inclusiv pentru grupurile defavorizate sau persoanele vulnerabile.

Digitalizarea în România, asigurarea infrastructurii, vor îmbunătăți comunicarea între toate părțile importante. În 2020 cetățenii și-au exprimat fără echivoc principiile pentru statul de drept. Reanalizarea legilor justiției nu mai poate fi amânată. 

Am încredere că cadrul va redeveni unul predictibil. Sunt necesare dezbateri ample în Parlament, la care să participe și reprezentanți ai mediului universitar sau profesioniști din domeniul drepturilor omului. Îmi exprim speranța că vor fi corectate intervențiile legislative controversate. 

Acest proces este și ocazia de a valorifica recomandările organismelor europene și a pune în acord soluțiile declarate neconstituționale cu jurisprudența. Corectarea legislației și asigurarea cadrului predictibil nu sunt singurele domenii de care justiția are nevoie. Modernizarea infrastructurii instanțelor, o cultură a dialogului, colaborării, sunt alte aspecte care necesită atenție. 

Prin rolul său consacrat la nivel constituțional, ICCJ are posibilitatea de a fi un motor al unor reforme care nu mai pot întârzia. Creșterea calității actului de justiție, aplicarea unitară a legii, soluționarea în termeni rezonabili a dosarelor. Cetățenii trebuie asigurați că legea e egală pentru toți.

Judecătorii sunt cei care induc la nivelul oricărei societăți democratice un profund sentiment de dreptate. Ei sancționează abuzul de putere și mențin un echilibru. Fiecare decizie justă, în care legea este aplicată în litera și spiritul său contribuie la aceste principii.

Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.

Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.

Susține echipa Biziday