UPDATE ora 20:16: Ordinul privind carantinarea a fost aprobat.

Comunicatul oficial:

În urma analizei de risc, astăzi, 22 iulie 2020 a fost derulată procedura legală de carantinare zonală pentru a doua localitate, respectiv, localitatea Gornet, comuna Gornet, Județul Prahova.

Carantina zonală se instituie la propunerea Direcției de Sănătate Publică teritorială cu avizul Institutului Național de Sănătate Publică și în baza Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență prin ordin al șefului Departamentului pentru Situații de Urgență.

Această decizie este reglementată prin Art.12 Aln.1 din Legea 136/18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic.

De asemenea, conform Art. 15 din LEGEA nr. 136 din 18 iulie 2020, Ordinele şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă sau ale persoanei desemnate de acesta, emise în temeiul prezentei legi, se aplică, de îndată, de autorităţile competente şi se publică pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. Autorităţile publice centrale şi locale asigură informarea publică a cetăţenilor din zonele supuse carantinei prin campanii de informare.

În localitate s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărul de cazuri de coronavirus. În ultimele 14 zile au fost confirmate cu Covid-19 15 persoane și astfel rata de infectare depășește nivelul de 3 cazuri /1000 de locuitori.

Prefectura Prahova precizează că la ora publicării acestui comunicat „nu a fost emis Ordinul şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă sau al persoanei desemnate de acesta, pentru instituirea carantinei zonale”.

Comunicatul oficial:

Astăzi, 22 iulie 2020, a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de urgență Prahova.

În cadrul acesteia a fost adoptată Hotărârea nr. 40/22.07.2020 a C.J.S.U. Prahova, privind instituirea carantinei zonale în satul Gornet din comuna Gornet, județul Prahova, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data și ora emiterii ordinului șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, cu posibilitate de prelungire în funcție de evoluția răspândirii comunitare a noului coronavirus SARS-CoV 2.

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, carantina zonală se instituie prin ordin al şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă sau al persoanei desemnate de acesta, în baza hotărârii comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, la propunerea direcţiei de sănătate publică teritoriale şi cu avizul Institutului Naţional de Sănătate Publică.

Măsura carantinării nu este egală cu închiderea unei localități, ci vine în sprijinul cetățenilor care nu sunt infectați, și asigură o mai bună gestionare a combaterii răspândirii bolilor.

Această hotărâre a fost adoptată în conformitate cu criteriile utilizate în evaluarea riscului epidemiologic în vederea instituirii carantinării zonale, elaborate de către Institutul Național de Sănătate Publică, și pentru limitarea transmiterii comunitare a noului coronavirus SARS-CoV 2, pe baza analizei elaborate de către DSP Prahova și cu avizul INSP, deoarece:

– În comuna Gornet există un trend crescător al cazurilor în ultimele 14 zile – au fost înregistrate 15 cazuri noi în perioada 08 -20.07.2020;
– Rata de infectare depășește nivelul de 3 cazuri /1000 de locuitori;
– Cazurile sunt înregistrate în comunitate (nu există comunități închise);
– Ponderea populației cu vârsta de 65 de ani și peste este similar în comună cu cea din restul județului;
– Personalul de specialitate din cadrul Direcției de Sănătate Publică Prahova, care efectuează anchetele epidemiologice, este depășit de numărul de cazuri noin zilnice;
– În comună își desfășoară activitatea doi medici de familie;
– Nevoile esențiale pot fi asigurate prin existența la nivelul localității a mai multor magazine și a unei farmacii;
– la nivelul localității există 3 polițiști locali și 5 angajați la pază locală.
În localitatea carantinată sunt permise intrarea, respectiv ieșirea pentru:
– a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionării populației;
– b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor;
– c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitate profesională în afara zonei carantinate cu prezentarea unei adeverințe de la angajator, legitimație de serviciu sau oricare alt document care să ateste activitatea profesională;
– d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
– e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
– f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
– g) urgențe medicale.

Vor fi luate măsuri pentru a asigura funcționarea serviciilor de protecție și asistență socială, funcționarea corespunzătoare a serviciilor de utilități publice, precum și aprovizionarea cu alimente de bază pentru persoanele fără susținători sau altă formă de ajutor și care nu se pot deplasa de la locuință/gospodărie, de către autoritățile locale și județene.

Intrarea/ieșirea în/din satul Gornet, județul Prahova este permisă doar prin căile deschise circulației publice de pe drumurile europene, naționale, județene și comunale.

Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.

Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.

Susține echipa Biziday