În plenul Senatului s-au înregistrat 67 de voturi pentru”, 60 împotrivă” și două abțineri, dar erau necesare 69 de voturi de susținere pentru adoptare. Proiectul de lege va fi supus la vot în plenul Camerei Deputaților, iar dacă va fi adoptat, va mai trebui promulgat de președintele Iohannis și publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.

Potrivit inițiativei legislative, certificatul verde atestă fie vaccinarea, fie recuperarea după boală, fie rezultatul negativ al unui test PCR sau antigen rapid. Documentul nu este obligatoriu pentru accesul în instanțele de judecată, atât pentru angajați cât și pentru cetățeni, nici pentru persoanele care fac dovada că suferă de afecțiuni medicale incompatibile cu vaccinarea anti-Covid. 

În cazul instituțiilor publice, costul testelor este suportat de către personal, în timp ce în sectorul privat, fiecare angajator va decide pentru propria companie. Dacă o persoană refuză să prezinte certificatul verde, contractul său de muncă este suspendat pentru o perioadă de 30 de zile, fără plata salariului. De asemenea, în proiect se mai arată că ”încetarea se constată prin dispoziţia scrisă a organului de conducere a unităţii emisă în condiţiile legii”.

În forma supusă la vot în camera superioară a parlamentului, proiectul prevede:

”În vederea desfăşurării activităţii, pe perioada stării de alertă, în cadrul tuturor unităţilor sanitare, publice şi private, în cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordine, sub autoritate şi în coordonare, în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în cadrul caselor de asigurări de sănătate, în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi în cadrul unităţilor subordonate, în cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne şi în cadrul unităţilor subordonate, în cadrul unităţilor de asistenţă medicală profilactică şi curativă, în cadrul unităţilor şi structurilor medicale, în cadrul laboratoarelor de analize medicale, precum şi în cadrul centrelor  prevăzute de art. 30 din Legea 292/2011 a asistenţei sociale, personalul, precum şi persoanele fizice care activează ca furnizori de servicii medicale, inclusiv  de specialitate, de dispozitive medicale şi de medicamente, sunt obligate să prezinte certificat digital al UE privind COVID-19, în vederea atestării îndeplinirii uneia din următoarele condiţii:

  • vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete;
  • se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
  • rezultat negativ certificat al unui test RT-PCR sau al unui test antigen rapid, pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat şi prezentat în condiţiile O.U.G. nr.68/2021 din 29 iunie 2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19”.

În cadrul procesului de avizare în comisiile Senatului, care a avut loc marți, a fost introdus următorul amendament: ”dispoziţiile se aplică şi autorităţilor, instituţiilor publice şi de interes public, de utilitate publică şi celorlalte unităţi publice, centrale şi locale, regiilor autonome, operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în clădiri de birouri private cu mai mult de 50 de persoane simultan şi nu se aplică autorităţilor şi instituţiilor din cadrul autorităţii judecătoreşti”.

Proiectul de lege a fost analizat și de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), care a dat un aviz favorabil, potrivit raportului comun de adoptare întocmit de Comisia Juridice și cea de Sănătate: inițiativa nu introduce un tratament diferențiat nejustificat și este conformă cu principiul egalității și nediscriminării. Colegiul director a constat că măsurile sunt proporționale cu scopul urmărit, proporționalitatea măsurilor rezultă și din faptul că ea este introdusă doar pe perioada stării de alertă”, transmite CNCD.

În forma care va fi prezentată Camerei Deputaților, proiectul de lege poate fi consultat AICI.

Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.

Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.

Susține echipa Biziday