Ministerul Finanțelor anunță că execuția bugetului general consolidat pe primele zece luni ale anului 2018 s-a încheiat cu un deficit de 20,9 miliarde lei, respectiv 2,2% din PIB. Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 232,3 miliarde lei, reprezentând 24,5% din PIB, sunt cu 11,8% mai mari.

Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 253,2 miliarde lei, cu 18,1% mai mari față de aceeași perioadă din anul precedent. Cheltuielile de personal sunt cu 25,4% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, creșterea fiind determinată de majorările salariale acordate personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 10,1% față de aceeași perioadă a anului precedent. Creșteri semnificative se înregistrează atât la bugetele locale, cât și la bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și la bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții bugetare.

Subvențiile sunt mai mari cu 10,4% față de aceeași perioadă a anului precedent, menținându-se la același nivel ca procent din Produsul Intern Brut, respectiv 0,6%.

Dobânzile sunt cu 25,5% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut, reprezentând 1,2% din PIB, întrucât în luna octombrie 2018 s-a înregistrat un vârf de plată al dobânzilor, avându-se în vedere cumularea datelor de plată a dobânzilor aferente mai multor titluri de stat de tip benchmark.

Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 12,1%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie
2017, respectiv cu 10% de la 1 iulie 2018. De asemenea, procentul vine pe fondul creșterii și modificării modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne şi externe, au fost de 20,6 miliarde lei, cu 40,2% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 232,3 miliarde lei, reprezentând 24,5% din PIB, sunt cu 11,8% mai mari, în termeni nominali, față de aceeași perioadă a anului precedent. Se înregistrează creșteri față de anul precedent în cazul încasărilor din contribuțiile de asigurări (+37,8%) și din veniturile nefiscale (+18,5%). Începând cu luna februarie încasările din contribuțiile sociale au fost influențate pozitiv de condițiile legislative noi privind transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului.

Se înregistrează creșteri față de anul precedent în cazul încasărilor din contribuțiile de asigurări (+37,8%) și din veniturile nefiscale (+18,5%). Potrivit ministerului, începând cu luna februarie încasările din contribuțiile sociale au fost influențate pozitiv de condițiile legislative noi privind transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului. Începând cu luna mai, se constantă o îmbunătățire a colectării veniturilor din TVA, astfel acestea au crescut cu 9,0% față de realizările aceleiași perioade din 2017, ajungând la o valoare de 47,9 miliarde lei pe primele zece luni ale anului în curs.

Veniturile din accize au fost în sumă de 23,7 miliarde lei (2,5% din PIB) cu 7,9% mai mari comparativ cu perioada similară a anului precedent. De asemenea, încasările din impozite și taxe pe proprietate au crescut cu 4,4% față de aceeași perioadă a anului 2017.

Începând cu luna mai, se constată o îmbunătățire a colectării veniturilor din TVA,  astfel acestea au crescut cu 9,0% față de realizările aceleiași perioade din 2017, ajungând la o valoare de 47,9 miliarde lei pe primele zece luni ale anului în curs. Veniturile din accize au fost în sumă de 23,7 miliarde lei (2,5% din PIB) cu 7,9% mai mari comparativ cu perioada similară a anului precedent. De asemenea, încasările din impozite și taxe pe proprietate au crescut cu 4,4% față de aceeași perioadă a anului 2017.

S-au înregistrat scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii și venit cu 26,1% pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018.

De asemenea, se înregistrează o diminuare cu 45,5% față de aceeași perioadă anului precedent la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activității ca urmare a aplicării OUG privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule. Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt de 11,3 miliarde lei.

Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.

Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.

Susține echipa Biziday