Deficitul de cont curent a continuat să se adâncească în luna septembrie. Comparativ cu luna august, acesta a crescut cu 1,5 miliarde de euro și a ajuns la 11,5 miliarde de euro. Totuși, datoria externă a scăzut față de luna precedentă. Dacă în august, România avea împrumuturi în valoare totală de 135,2 miliarde de euro, soldul acestora a scăzut în septembrie la 133,6 miliarde.

Conform BNR, în perioada ianuarie – septembrie 2021contul curent al balanţei de plăţi (diferența dintre intrările și ieșirile de valută) a înregistrat un deficit de 11,5 miliarde de euro, comparativ cu 7,8 miliarde de euro în perioada ianuarie – septembrie 2020. În structura acestuia, balanța bunurilor și balanța veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2,7 miliarde de euro, respectiv 145 milioane euro, iar balanța serviciilor și cea a veniturilor secundare au înregistrat excedente mai mici cu 418 milioane euro, respectiv cu 382 milioane euro.

În perioada ianuarie – septembrie 2021, datoria externă totală a crescut cu 6,8 miliarde de euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 97,8 miliarde de euro la 30 septembrie 2021 (73,2% din totalul datoriei externe), în creștere cu 4,6% față de 31 decembrie 2020;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 septembrie 2021 nivelul de 35,8 miliarde de euro (26,8% din totalul datoriei externe), în creștere cu 7,7% față de 31 decembrie 2020.

Investițiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 5,2 miliarde de euro (comparativ cu 1,67 miliarde de euro în perioada ianuarie – septembrie 2020), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 4,38 de miliarde de euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 896 milioane euro.

Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.

Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.

Susține echipa Biziday