Execuția bugetului general consolidat pe primele 11 luni ale anului 2018 s-a încheiat cu un deficit de 26 miliarde lei, respectiv 2,7% din PIB, conform execuției bugetare publicate pe site-ul Ministerului de Finanțe, vineri după ora 22. Amintim că execuţia bugetului în aceeași perioadă a anului trecut s-a încheiat cu un deficit de 10,2 miliarde lei, respectiv 1,21% din PIB. 

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 261,5 miliarde lei, reprezentând 27,5% din PIB, sunt cu 14,6% mai mari.

Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 287,5 miliarde lei, cu 20,6% mai mari față de aceeași perioadă din anul precedent. Cheltuielile de personal (8,2% din PIB) sunt cu 25,5% mai mari față de aceeași perioadă din 2017, creșterea fiind determinată de majorările salariale.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 11,2% față de aceeași perioadă a anului precedent. Creșteri semnificative se înregistrează atât la bugetele locale, cât și la bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și la bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții bugetare.

Subvențiile sunt mai mari cu 15,4% față de aceeași perioadă a anului precedent, menținându-se la același nivel ca procent din Produsul Intern Brut, respectiv 0,6%.

Dobânzile sunt cu 25,3% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut, reprezentând 1,3% din PIB.

Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 12,1%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, respectiv cu 10% de la 1 iulie 2018. De asemenea, procentul vine pe fondul creșterii și modificării modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 26,3 miliarde lei, cu 50,3% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut.

Se înregistrează creșteri față de anul precedent în cazul încasărilor din contribuțiile de asigurări (+37,5%) și din veniturile nefiscale (+14,4%). Potrivit ministerului, începând cu luna februarie încasările din contribuțiile sociale au fost influențate pozitiv de condițiile legislative noi privind transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului.

Veniturile din accize au fost în sumă de 26,1 miliarde lei (2,7% din PIB) cu 8,2% mai mari comparativ cu perioada similară a anului precedent. De asemenea, încasările din impozite și taxe pe proprietate au crescut cu 4,2% față de aceeași perioadă a anului 2017.

S-au înregistrat scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii și venit cu 25,5% pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt de 18,7 miliarde lei, fiind cu 35,1% mai mari faţă de aceeași perioadă a anului 2017.

După zece luni, deficitul a fost de 20,9 miliarde lei (2,2% din PIB), la nouă luni a fost 16,8 miliarde de lei, iar la opt luni a fost de 14 miliarde de lei.

Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.

Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.

Susține echipa Biziday