După primele șase luni din 2019, România înregistra un deficit bugetar de aproape 20 de miliarde de lei, reprezentând 1,94% din PIB. După primele cinci luni din 2020, deficitul bugetar se situa la nivelul de 3,59% din Produsul Intern Brut, adică 38,84 miliarde de lei.

Totuși, deficitul bugetar înregistrat în luna iunie, 6,33 miliarde de lei, este la jumătate față de cel înregistrat în mai (12,02 miliarde de lei) și sub nivelul înregistrat în martie (10 miliarde) și aprilie (8,7 miliarde).

Execuția bugetului general consolidat în primele șase luni ale anului 2020 a înregistrat un deficit de 45,17 miliarde de lei (4,17% din PIB). Mai mult de jumătate din deficit, respectiv 23,04 miliarde de lei (2,13% din PIB), este generat de sumele lăsate în mediul economic prin facilitățile fiscale și cheltuieli excepționale adoptate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19.

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 146,25 miliarde lei în primul semestru al anului 2020, în scădere cu 1,6% față de nivelul încasat în perioada corespunzătoare a anului trecut. Exprimate ca pondere în PIB estimat, veniturile bugetare au înregistrat o reducere de 0,5 puncte procentuale (an/an), cauzată în principal de contracția încasărilor nete din TVA (ca urmare a rambursărilor mai mari de TVA și a amânării plății obligațiilor fiscale) și de cea a veniturilor nefiscale.

Ministerul de Finanțe precizează că încasările bugetare au scăzut din luna martie, după ce în primele două lunii ale anului au avut o evoluție favorabilă, pe fondul pandemiei de coronvirus care a dus la impunerea unor restricții și suspendării unor activități. Totuși, în luna iunie, veniturile totale au consemnat o revenire importantă (+7,4%, an/an), susținute în principal de încasările din impozitul pe profit, impozitul pe salarii și venit, impozitele și taxele pe proprietate și contribuții de asigurări.

Încasările din impozitul pe salarii și venit au înregistrat 12,22 miliarde de lei în primele șase luni ale anului curent, consemnând o creștere de 10,4% (an/an).

„Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 191,43 miliarde de lei au crescut în termeni nominali cu 13,6% față de aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din PIB, cheltuielile au înregistrat o creștere cu 1,8 puncte procentuale de la 15,9% din PIB 2019 la 17,7% din PIB în 2020. Majorarea cheltuielilor se datorează și măsurilor care au fost avute în vedere pentru combaterea epidemiei de COVID-19, respectiv a sumelor necesare finanțării în regim de urgență a cheltuielilor de gestionare a situației epidemiologice cauzate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pe de o parte, precum și a măsurilor cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate pentru limitarea infectării în rândul populației”, se arată în comunicatul Ministerului.

Cheltuielile de personal au însumat 53,3 miliarde de lei, în creștere cu 4,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, reflectându-se majorările salariale, îndemnizația de hrană, atât cele aplicate începând cu 1 ianuarie 2019, acordate în temeiul Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cât și majorările salariale aplicate cu 1 ianuarie 2020.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în valoare de 16,12 miliarde de lei, înregistrându-se cel mai înalt nivel al cheltuielilor pentru investiții pe primele 6 luni din ultimii 10 ani. Acestea sunt cu 30,8% mai mult decât aceeași perioadă a anului precedent. În cadrul bugetului general consolidat, majorările apar la bugetul de stat și la bugetele locale atât din fonduri naționale, cât și aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Raport Iunie 2020

Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.

Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.

Susține echipa Biziday