Conform BNR, la sfârșitul anului România avea o datorie totală externă în sumă de 134,25 miliarde de euro, comparativ cu 126,8 miliarde de euro la sfârșitul lui 2020. În perioada ianuarie – decembrie 2021, datoria externă totală a crescut cu 7,4 miliarde de euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 97,04 miliarde de euro la 31 decembrie 2021 (72,3% din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,7% față de 31 decembrie 2020;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2021 nivelul de 37,21 miliarde de euro (27,7% din totalul datoriei externe), în creștere cu 11,9% față de 31 decembrie 2020.

Totodată,  contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 16,95 miliarde de euro, comparativ cu 10,97 miliarde de euro în perioada ianuarie – decembrie 2020. În structura acestuia, balanţa bunurilor și balanța veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 4,19 miliarde de euro, respectiv cu 644 milioane euro; balanța veniturilor secundare și cea a serviciilor au înregistrat excedente mai mici cu 901 milioane euro, respectiv cu 230 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 7,25 miliarde de euro (comparativ cu 3 miliarde de euro în perioada ianuarie – decembrie 2020), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 5,77 miliarde de euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1,47 miliarde de euro.

Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.

Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.

Susține echipa Biziday