Primăria Capitalei anunță că a publicat lista celor 5000 de proprietari acceptați în ”Programul de stimulare a eliminării traficului bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare, prin acordarea de eco-vouchere”.

Din momentul publicării listei celor 5000 de proprietari, aceștia au la dispoziție o perioadă de 90 de zile calendaristice în care pot să caseze și să radieze din circulație autovehiculul uzat.

Lista celor 5.000 de proprietari acceptați cuprinde, pentru fiecare persoană în parte, codul primit la înregistrare, inițialele numelui și prenumelui sau denumirea persoanei juridice, precum și ora înregistrării. De asemenea, pe adresa de e-mail personală, fiecare participant (proprietar) va primi un link pe care va putea încărca documentele obținute ulterior, în vederea intrării în posesie a eco-voucherelor.

Documentele obținute în urma casării și radierii, precum și dovada că nu înregistrează datorii la bugetul de stat sau la cel local (documente în termen de valabilitate la data depunerii), vor fi încărcate pe adresa de link primită pe e-mail, în termen de 10 zile de la radiere, dar nu mai târziu de cele 90 de zile calendaristice de la data publicării listei pe site-ul www.pmb.ro.

Pe site-ul Primăriei Capitalei poate fi consultată lista operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz.

Lista beneficiarilor de eco-vouchere poate fi consultată integral aici , iar lista completă a documentelor care trebuie depuse poate fi găsită aici.

Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.

Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.

Susține echipa Biziday