Astfel, pentru decongestionarea traficului, “Primăria Sectorului 1 a elaborat un proiect de hotărâre de consiliu privind ridicarea mașinilor parcate neregulamentar și a celor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public/privat al statului. Acest proiect este pus în dezbatere publică pe site-ul primăriei.

Regulamentul aflat în dezbatere publică prevede că sunt supuse ridicării, transportului și depozitării în spații special amenajate până la eliberarea lor de către proprietarii/deținătorii legali vehiculele staționate neregumentar pe domeniul public sau în alte locuri decât drumul public (zone pietonale, spații verzi, scuaruri, parcări de reședință etc.). Aceluiași regulament se supun și vehiculele staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1 și vehiculele parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoanele cu handicap.

Acțiunea de ridicare va fi realizată de către Administrația Domeniului Public Sector 1 sau de către un operator contractat care va deține autovehicule și dotarea necesară pentru practicarea activității de ridicare a vehiculelor/rulotelor/remorcilor. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor principale din Regulament, precum și dispunerea măsurilor de ridicare se va face de către polițiștii rutieri din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau Secției Regionale de Poliție Transporturi București ori de către polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 1, care vor avea calitatea de agenți constatatori. Ridicarea vehiculului nu se dispune, sau dacă a fost dispusă, nu se pune în executare în cazul în care în mașină este vizibilă prezența unor persoane.

Vehiculele ridicate vor fi depozitate în spații special amenajate în acest scop pe teritoriul Municipiului București și dotate cu tot ceea ce este necesar pentru desfășurarea acestei activități.

Eliberarea vehiculului se va face numai proprietarului/deținătorului/utilizatorului legal al acestuia și doar după achitarea tarifelor de ridicare, transport și depozitare, în baza certificatului de înmatriculare/înregistrare în original sau a oricărui act din care să rezulte dreptul de proprietate sau folosință asupra vehiclului/remorcii/rulotei.

– Tarifele de ridicare sunt: 200 de lei pentru vehicule cu masa maxim autorizată de până la 5 tone, inclusiv, și 270 de lei pentru vehicule cu masa maxim autorizată de peste 5 tone.
– Tarifele de transport sunt de 150 de lei pentru vehicule cu masa maxim autorizată de până la 5 tone, inclusiv, și 200 de lei pentru vehicule cu masa maxim autorizată de peste 5 tone.
– Tariful de depozitare este de 75 de lei în primele 24 de ore și 25 de lei/pe zi după intervalul de 24 de ore. 

Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.

Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.

Susține echipa Biziday