Instituția Prefectului a stabilit ca activitatea unităților de învățământ din București unde vor fi organizate secțiile de votare va fi suspendată de joi, 24 septembrie, până marți 29 septembrie.

Unitățile care trec în scenariul roșu sunt:

 • Liceul de Metrologie Traian Vuia – Șoseaua Vitan – Bârzești, nr. 11, sector 4
 • Grădinița 185 – Str. Garoafei, nr. 12, sector 5

Cele care intră în scenariul galben sunt: 

 • Grădinița GAN EDEN – Str. Vitejescu, nr. 19, sector 4
 • Grădinița Prietenii mei – Bulevardul Metalurgiei, nr. 87, sector 4
 • Grădinița ILLO – Str. Iarba Campului, nr. 4, sector 4
 • Școala gimnazială nr. 197 (S6) – Str. Obcina Mare Nr. 2, Sector 6,
 • Școala gimnazială Adrian Păunescu (S6) – Aleea Valea Prahovei, nr. 1, sector 
 • Școala gimnazială nr. 59 (S6) – Str. Vlădeasa , nr. 9, sector 6
 • Școala gimnazială Constantin și Elena (S6) – Aleea Lunca Cernei, nr. 3, sector 
 • Școala gimnazială Sf Andrei (S6) – Aleea Parva, nr. 3-5, Sector 6

 

Comunicatul integral:

„Instituția Prefectului- Municipiul București anunță că, astăzi, 18.09.2020, ora 12.00, s-a desfășurat şedinţa extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență. 

Având în vedere evoluția pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV-2;

– Prevederile H.G. nr. 782 din 14 septembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– Prevederile art.6 al Ordinului comun nr. 5487/1494/31.08.2020 al Ministrului Educației și Cercetării și Ministrului Sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

– Prevederile art. 2 lit a), art. 11 alin (1), art. 22 din O.U.G. nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, cu completările şi modificările ulterioare;

– Prevederile art. 10 din H.G. nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

– Prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările și completările ulterioare;

– Prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

– Prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București;

– Prevederile O.U.G. nr. 11/04.02.2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei;

– Prevederile H.G. nr. 201/18.03.2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății;

– Prevederile H.G. nr. 269/02.04.2020 privind modificarea şi completarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2020;

– Prevederile O.U.G. nr. 141/2020 privind Instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011;

– Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 19601/17.09.2020, înregistrată la Instituția Prefectului- Municipiul București, sub nr. 20650/18.09.2020;

– Adresa Biroului Electoral al Circumscripției Electorale nr. 42 a Municipiului București  cu numărul 364/12.09.2020, înregistrată la Instituția Prefectului – Municipiul București sub nr. 20179/14.09.2020.

Astfel, s-a aprobat Scenariul Roșu de organizare și desfășurare a cursurilor în următoarele unități de învățământ din Municipiului București:

 1. Liceul de Metrologie Traian Vuia – Șoseaua Vitan – Bârzești, nr. 11, sector 4
 2. Grădinița 185 – Str. Garoafei, nr. 12, sector 5

Totodată, s-a aprobat Scenariul Galben de organizare și desfășurare a cursurilor în următoarele unități de învățământ din Municipiului București:

 1.     Grădinița GAN EDEN – Str. Vitejescu, nr. 19, sector 4
 2.     Grădinița Prietenii mei – Bulevardul Metalurgiei, nr. 87, sector 4
 3.     Grădinița ILLO – Str. Iarba Campului, nr. 4, sector 4
 4.     Școala gimnazială nr. 197 (S6) – Str. Obcina Mare Nr. 2, Sector 6,
 5.     Școala gimnazială Adrian Păunescu (S6) – Aleea Valea Prahovei, nr. 1, sector 6
 6.     Școala gimnazială nr. 59 (S6) – Str. Vlădeasa , nr. 9, sector 6
 7.     Școala gimnazială Constantin și Elena (S6) – Aleea Lunca Cernei, nr. 3, sector 6
 8.     Școala gimnazială Sf Andrei (S6) – Aleea Parva, nr. 3-5, Sector 6

Ținând cont  de situația specială în care se desfășoară alegerile locale din anul 2020, cât și  prevederile din Legea nr. 55/2020 privind măsurile stabilite pentru prevenirea și combaterea  efectelor pandemiei de COVID-19, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență  a aprobat suspendarea cursurilor în zilele de 24.09.2020, 25.09.2020, 26.09.2020 respectiv, 28.09.2020, 29.09.2020, pentru unitățile de învățământ din Municipiului București ce găzduiesc secții de votare.”

Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.

Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.

Susține echipa Biziday