Autoritatea de Supraveghere Financiară a constatat starea de insolvență a Societății Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A și a retras autorizația de funcționare a acesteia, deoarece compania nu a făcut dovada că va deține permanent fonduri proprii eligibile pentru a acoperi cerința de capital de solvabilitate și cerința de capital minim.

City Insurance este lider pe piața asigurărilor RCA cu o cotă de piață de aproximativ 45%. Clienții cu polițe active le pot denunța și pot solicita FGA plata părții din asigurare rămase valabile. Fondul de Garantare a Asiguraților va prelua toate dosarele City Insurance, iar toți păgubiții în aceste dosare au dreptul să fie despăgubiți de către FGA

Comunicatul oficial al Autorității de Supraveghere Financiară:

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) din România aduce la cunoștință că, dat fiind faptul că nu a fost făcută dovada documentată a modului în care Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. va deține permanent fonduri proprii eligibile pentru a acoperi cerința de capital de solvabilitate (SCR) și cerința de capital minim (MCR), precum și lipsa fondurilor proprii de bază eligibile să acopere pragul absolut al MCR, valoarea SCR calculată și valoarea MCR calculată, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) lit. d) și lit. e), art. 67 alin. (1) lit. a), art. 72 alin. (1) și art. 95 alin. (1) din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, dată fiind și inexistența vărsământului la capitalul social, în urma analizării modului de îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia A.S.F. nr. 714/2021, respectiv Decizia A.S.F. nr. 724/2021, a rezultat că Planul de finanțare pe termen scurt și Planul de redresare sunt în mod evident neadecvate și nu asigură restabilirea situației financiare a societății și, pe de o parte, solvabilitatea societății este în continuă deteriorare iar, pe de altă parte, societatea se află în incapacitate vădită de plată.

În consecință, pentru protejarea asiguraților, Consiliul A.S.F. a decis:

retragerea autorizației de funcționare a Societății Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., în conformitate cu prevederile art. 110 din Legea nr. 237/2015, constatarea stării de insolvență a Societății Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., astfel cum este definită de art. 5 alin. (1) pct. 31 lit. a) și lit. b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare și promovarea de către A.S.F. a cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva societății, conform dispozițiilor art. 249 din legea referită.

Reamintim că, în baza Deciziei nr. 714/03.06.2021, s-au stabilit în sarcina Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. următoarele obligații:

transmiterea spre aprobare către A.S.F. a unui Plan de finanțare pe termen scurt, în termen de o lună de la data primirii Deciziei nr.714/03.06.2021, în vederea restabilirii nivelului fondurilor proprii de bază eligibile care acoperă MCR sau pentru modificarea profilului de risc, astfel încât, în termen de 3 luni, MCR să fie din nou respectată;
transmiterea unui Plan de redresare refăcut, în termen de 2 luni de la data primirii Deciziei nr.714/03.06.2021, cu măsuri pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii eligibile care acoperă cerința de capital de solvabilitate pentru modificarea profilului de risc, astfel încât nivelul SCR să fie restabilit în termenul legal, de la data constatării nerespectării SCR prin Decizia A.S.F. nr. 325/10.03.2021. Prin Decizia nr. 724/04.06.2021, A.S.F. a desemnat Fondul de Garantare a Asiguraților (F.G.A.) ca administrator temporar în vederea înlocuirii conducerii Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., în scopul restabilirii situației financiare a asigurătorului și pentru asigurarea unei conduceri sănătoase și prudente a activității asigurătorului, în conformitate cu art. 30 alin (2) coroborat cu art. 33 raportat la art. 2 pct. 3 din Legea 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor. Termenul ce decurge din Decizia A.S.F. nr. 714/03.06.2021 pentru restabilirea MCR a fost data de 04.09.2021 (respectiv prima zi lucrătoare 06.09.2021).
Totodată, cu începere de la data de 05.04.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a sesizat Ministerul Public, dar și alte autorități ale statului cu privire la faptele constatate la S.A.R. City Insurance S.A.

Pentru o completă documentare cu privire la rezultatele procesului de supraveghere și control, punem la dispoziție mai jos o sinteză a sancțiunilor impuse de Autoritate la S.A.R. City Insurance S.A.

SINTEZA SANCȚIUNILOR IMPUSE DE A.S.F. LA CITY INSURANCE

În perioada 2014-2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a impus S.A.R. City Insurance S.A. următoarele sancțiuni:

 • Decizia 762/14.06.2021 – 410.900 lei amendă în baza Legii 132/2017;
 • Decizia 714/03.06.2021 – 2.930.766 lei amendă și stabilirea unor măsuri (plan de finanțare MCR şi plan de redresare SCR);
 • Decizia 716/03.06.2021 – 1.000.000 lei amendă și retragerea aprobării domnului Renato Szilagyi, președinte al directoratului;
 • Decizia 717/03.06.2021 – 1.000.000 lei amendă și retragerea aprobării domnului Buzerea Barbu Mircea, vicepreședinte al directoratului;
 • Decizia 718/03.06.2021 – 1.000.000 lei amendă și retragerea aprobării domnului Spyridon Stavros Mavrogalos Fotis, membru al directoratului;
 • Decizia 723/03.06.2021 – 1.000.000 lei amendă și retragerea aprobării domnului Browne Woodthorpe Robert, președinte al Consiliului de Supraveghere;
 • Decizia 719/03.06.2021 – 1.000.000 lei amendă și retragerea aprobării domnului Rossler Max Walter, vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere;
 • Decizia 722/03.06.2021 – 1.000.000 lei amendă și retragerea aprobării domnului Pascale Cristian, membru al Consiliului de Supraveghere;
 • Decizia 721/03.06.2021 – 1.000.000 lei amendă și retragerea aprobării doamnei Arampova Aelita, membru al Consiliului de Supraveghere;
 • Decizia 720/03.06.2021 – 1.000.000 lei amendă și retragerea aprobării d-lui Papanikolaou Epameinondas, membru al Consiliului de Supraveghere;
 • Decizie 325/10.03.2021 – 2.600.000 lei amendă și plan de redresare (SCR);
 • Decizia 83/25.01.2021 – 530.000 lei amendă d-lui Renato Szilagyi, președinte directorat;
 • Decizia 84/25.01.2021 – 500.000 lei amendă d-lui Buzera Barbu Mircea, vicepreședinte al directoratului;
 • Decizia 85/25.01.2021 – 500.000 lei amendă d-lui Spyridon Stavros Mavrogalos Fotis, membru al directoratului;
 • Decizia 86/25.01.2021 – 450.000 lei amendă d-lui Browne Woodthorpe Robert, președinte al Consiliului de Supraveghere;
 • Decizia 87/25.01.2021 – 450.000 lei amendă d-lui Rossler Max Walter, vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere;
 • Decizia 88/25.01.2021 – 450.000 lei amendă d-lui Pascale Cristian, membru al Consiliului de Supraveghere;
 • Decizia 89/25.01.2021 – 450.000 lei amendă d-nei Arampova Aelita, membru al Consiliului de Supraveghere;
 • Decizia 90/25.01.2021 – 450.000 lei amendă d-lui Papanikolaou Epameinondas, membru al Consiliului de Supraveghere,
 • Decizia 3/13.01.2021 – 500.000 lei amendă aplicată societății în baza Legii nr.132/2017;
 • Decizia 458/06.04.2020 – 100.000 lei amendă aplicată societății;
 • Decizia 1040/13.08.2019 – avertisment scris aplicat societății;
 • Decizia 1180/26.09.2019 – 50.000 lei amendă aplicată societății,
 • Decizia 123/25.01.2018 – avertisment scris aplicat societății;
 • Decizia 494/10.04.2017 – 30.000 lei amendă d-lui Cristian Pascale, membru CA;
 • Decizia 492/10.04.2017 – 30.000 lei amendă d-lui Dan Odobescu și retragere aprobare membru, președinte CA;
 • Decizia 493/10.04.2017 – 20.000 lei amendă d-lui Dan Odobescu și retragere aprobare director general;
 • Decizia 2315/21.12.2016 – 10.000 lei amendă d-lui Dan Odobescu, director general;
 • Decizia 2314/21.12.2016 – 30.000 lei amendă și stabilire măsuri în sarcina societății;
 • Decizie 912/19.04.2016 – 40.000 lei amendă d-lui Papanikolaou Epameinondas, director adjunct;
 • Decizie 911/19.04.2016 – 10.000 lei amendă aplicată d-lui Claudiu Mândrilă, director de daune;
 • Decizie 910/19.04.2016 – 50.000 lei amendă aplicată d-lui Dan Odobescu, director general;
 • Decizie 902/18.04.2016 – 100.000 lei amendă aplicată societății și plan de măsuri;
 • Decizia 2307/29.12.2014 – 20.000 lei amendă aplicată d-lui Mușat Nicolae, director general;
 • Decizie 2309/29.12.2014 – 20.000 lei amendă aplicată d-nei Măzăreanu Ioana, director adjunct;
 • Decizia 198/23.05.2014 – avertisment scris aplicat d-lui Mușat Nicolae, director general;
 • Decizia 199/23.05.2014 – 5.000 lei amendă aplicată d-lui Claudiu Mândrilă, director daune;
 • Decizia 158/30.04.2014 – avertisment scris aplicat d-lui Claudiu Mândrilă, director daune.
 • Autoritatea de Supraveghere Financiară a impus S.A.R. City Insurance S.A. și următoarele măsuri:
 • Decizia 455/06.04.2020 – măsuri de remediere pentru deficiențe constatate în baza Legii 237/2015;
 • Decizia 457/06.04.2020 – 16.500.000 euro majorare de capital de solvabilitate aplicată societății.

Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.

Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.

Susține echipa Biziday