În 22 aprilie a.c., acționarii Transilvania Investments sunt invitați să voteze strategia care va sta la baza  activității fondului de investiții pentru următorii 4 ani. Creștere anuală cu cel puțin 6% a valorii activului net unitar și reducerea anuală cu cel puțin 7% a discount-ului de tranzacționare sunt cele mai importante obiective ale echipei fondului de investiții. Strategia propusă acționarilor spre aprobare este publicată pe site-ul transilvaniainvestments.ro.

Adunarea Generală a Acționarilor are loc într-un moment în care Transilvania Investments a înregistrat cele mai bune rezultate financiare din ultimii 5 ani, cu un  profit de 237 mil lei, în  creștere cu aproximativ 270% față de anul anterior, și cu active administrate în valoare de 1,82 mld lei, în creștere cu 28%. Activul net unitar înregistra, la finele anului 2023, valoarea record de 0,8019 lei.

Aceste rezultate îi permit fondului de investiții să aloce resurse pentru dezvoltare și investiții și să asigure o remunerare a acționarilor atât prin acordarea de dividende (0,015 lei/acțiune, randament de peste 5%, raportat la prețul mediu de tranzacționare din anul anterior), cât și prin derularea unor programe de răscumpărare de acțiuni proprii.

La Adunarea Generală a Acționarilor care va avea loc la Brașov, fondul de investiții vine în fața acționarilor cu o echipă executivă nouă, aflată, în prezent, în curs de autorizare de către A.S.F., și o strategie pentru următorii patru ani care să răspundă așteptărilor investitorilor. Obiectivul principal: maximizarea randamentelor pentru investitori și asigurarea unei creșteri sustenabile a activului net.

Printre cele mai importante direcții de acțiune se numără restructurarea portofoliului istoric de participații care și-au epuizat potențialul de creștere. Fondul de investiții a făcut, deja, primii pași în acest sens, prin ieșirea din acționariatul unor companii, politica de exit urmând a fi implementată în continuare în scopul asigurării surselor de finanțare pentru investiții cu performanțe estimate superioare. Dintre acestea, activele din sectorul turism prezintă importante oportunități de dezvoltare. Soluții precum operarea sub branduri internaționale, abordată pentru hotelurile din portofoliul ARO Palace, pot fi implementate și în alte societății din turism la care fondul este acționar principal.

Tranzacționarea activă, în scopul menținerii unui nivel adecvat al profilului de lichiditate al portofoliului, și exploatarea eficientă și centralizată a activelor imobiliare, inclusiv cele ale companiilor din sectorul industrial, sunt alte direcții de acțiune pe care echipa fondului le propune acționarilor.

Această strategie, bazată pe echilibru și eficientizare, va permite Transilvania Investments să-și păstreze profilul de risc mediu atașat portofoliului administrat. În premieră, pentru perioada 2024-2028, fondul definește obiective clare legate de creșterea anuală a Valorii Activului Net Unitar (VUAN) – cel puțin 6%, și pentru reducerea anuală a discount-lui de tranzacționare – cel puțin 7%.

Tot ca un element de noutate, Transilvania Investments va revizui gradual politicile și procedurile companiei în materie de sustenabilitate (Environmental, Social, Governance), astfel încât, până în 2028, fondul să integreze riscurile legate de durabilitate ȋn deciziile sale de investiții și să ia în considerare efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate. Totodată, fondul își propune implementarea treptată a raportărilor non-financiare, conform standardelor în materie.

Documentele informative referitoare la strategia fondului, dar și la celelalte puncte de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale ale Acționarilor, convocate pentru 22/23 aprilie a.c. la Brașov sunt disponibile pe site-ul societății, la secțiunile A.G.O.A. aprilie 2024 și A.G.E.A. aprilie 2024. Acționarii care nu vor putea participa personal au posibilitatea de a-și exprima voturile electronic sau prin corespondență, până la data de 19 aprilie a.c.

Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.

Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.

Susține echipa Biziday