Parlamentul European a adoptat, cu 370 voturi pentru, 199 împotrivă și 46 abțineri, o directivă ce urmărește eficientizarea și decarbonizarea energetică a sistemelor de încălzire din sectorul clădirilor. Eurodeputații au propus, printre altele, măsuri ce prevăd eliminarea completă a emisiilor pentru clădirile noi (începând din 2030), reducerea facturilor la energie, cu cel puțin 16% până în 2030 și cu cel puțin 20-22% până în 2035, și combaterea schimbărilor climatice. 

În ceea ce privește decarbonizarea sistemelor de încălzire, statele membre vor fi nevoite să elimine treptat combustibilii fosili din instalațiile de încălzire și răcire, urmând să renunțe complet la centralele termice care funcționează cu acest tip de combustibil până în 2040. În acest sens, subvenționarea centralelor individuale pe bază de combustibili fosili va fi interzisă începând de la anul. Stimulente financiare se vor oferi, în continuare, pentru centrale hibride.

Conform noii directive, statele membre vor trebui să renoveze 16% din clădirile nerezidențiale cu cele mai slabe performanțe energetice până în 2030, și 26% dintre acestea până în 2033. O altă prevedere se referă la utilizarea, dacă este posibil din punct de vedere tehnic și economic”, a panourilor solare pentru clădirile publice, pentru cele nerezidențiale și în toate clădirile rezidențiale noi, până în 2030.

Parlamentarii urmăresc, prin toate aceste măsuri, neutralitatea climatică a sectorului clădirilor până în 2050, având în vedere faptul că, în prezent, clădirile din Uniune sunt responsabile de 40% din consumul de energie și de 36% din emisiile de gaze cu efect de seră. 

PE menționează că clădirile agricole, de patrimoniu, clădirile protejate și cele utilizate temporar (precum bisericile și lăcașurile de cult) pot fi scutite de la noile directive.

Pentru a deveni lege, directiva trebuie să fie aprobată oficial și de Consiliul UE.

Sursă: Parlamentul European

Foto: Serhii Akhtemiichuk | Dreamstime

Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.

Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.

Susține echipa Biziday