BNR informează că “în luna ianuarie 2023, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 949 milioane de euro, comparativ cu 1,1 miliarde de euro în luna ianuarie 2022. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 262 milioane de euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 522 milioane de euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit de 100 milioane de euro, față de un excedent de 90 milioane de euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 119 milioane de euro”.

Datoria externă totală a crescut în luna ianuarie 2023 cu 7,5 miliarde de euro. În structură:

  • Datoria externă pe termen lung a însumat 104 miliarde de euro la 31 ianuarie 2023 (69,7% din totalul datoriei externe), în creștere cu 7,2% față de 31 decembrie 2022;
  • Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 ianuarie 2023 nivelul de 45,5 miliarde euro (30,3% din totalul datoriei externe), în creștere cu 1,1% față de 31 decembrie 2022.

Investiţiile directe ale nerezidenților în România au însumat 1,1 miliarde de euro (comparativ cu 872 milioane de euro în luna ianuarie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 919 milioane de euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 257 milioane de euro.

Date/Tabeluri: BNR

Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.

Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.

Susține echipa Biziday