“În perioada ianuarie – noiembrie 2022, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 25,3 miliarde euro, comparativ cu 15,6 miliarde de euro în perioada ianuarie – noiembrie 2021. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 8,5 miliarde de euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 2,4 miliarde de euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 4,2 miliarde de euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 758 de milioane euro”, informează BNR.

În ceea ce privește datoria externă totală, aceasta a crescut în perioada ianuarie – noiembrie 2022 cu 7,1 miliarde de euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 97,4 miliarde de euro la 30 noiembrie 2022 (67,8% din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,1% față de 31 decembrie 2021;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2022 nivelul de 46,3 miliarde de euro (32,2% din totalul datoriei externe), în creștere cu 18,6% față de 31 decembrie 2021.

Investițiile directe ale nerezidenților în România au însumat 10,2 miliarde de euro (comparativ cu 8 miliarde de euro în perioada ianuarie – noiembrie 2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 7,3 miliarde de euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 2,9 miliarde de euro.

Date/Tabeluri: BNR

Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.

Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.

Susține echipa Biziday