În perioada ianuarie – septembrie 2022 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 20,1 miliarde de euro, comparativ cu 12,6 miliarde de euro în perioada ianuarie – septembrie 2021. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 7,3 miliarde de euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 2,1 miliarde de euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 3 miliarde euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 734 milioane euro”, informează BNR.

În ceea ce privește datoria externă totală, aceasta a crescut în perioada ianuarie – septembrie 2022 cu 4,8 miliarde de euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 94,1 miliarde de euro la 30 septembrie 2022 (66,6% din totalul datoriei externe), în scădere cu 3,5% față de 31 decembrie 2021;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 septembrie 2022 nivelul de 47,2 miliarde de euro (33,4% din totalul datoriei externe), în creștere cu 21,1 % față de 31 decembrie 2021.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 7,2 miliarde de euro (comparativ cu 6,3 miliarde de euro în perioada ianuarie – septembrie 2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de șase miliarde de euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1,2 miliarde de euro.

Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.

Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.

Susține echipa Biziday