Agenția Națională de Integritate a transmis într-un comunicat de presă că a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală și fiscală, în cazul a șapte aleși locali, după cum urmează:

  • Vatamanu Ionel, primar al orașului Târgu Frumos, Jud. IașiSesizare Parchet și sesizare Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice și Inspecția Fiscală Persoane Juridice. 

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către Vatamanu Ionel a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută de art. 326 din Codul Penal (normă juridică în vigoare începând cu data de 01.02.2014), întrucât mențiunile făcute în declarațiile de avere depuse în perioada 2015 – 2017, referitoare la un contract de împrumut încheiat cu o societate comercială în anul 2014 și scadent în anul 2024 sunt în neconcordanță cu declarațiile ulterioare ale acestuia referitoare la respectivul împrumut.

De asemenea, Agenția Națională de Integritate a sesizat și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – Inspecția Fiscală Persoane juridice pentru efectuarea de cercetări specifice inspecției fiscale în vederea stabilirii realității unor tranzacții identificate urmare a informațiilor rezultate din activitatea de evaluare a declarațiilor de avere cu privire la posibila existență a unor fapte de încălcare a legislației fiscale.

  • Manole Nicolae-Marius, actual Primar al Com. Aninoasa, Jud. Argeș și fost Consilier județean în cadrul C.J ArgeșIncompatibilitate.

În perioada exercitării mandatelor de consilier județean (2016 – 2020 și 2020 – 2024), societatea comercială în cadrul căreia soția sa deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator unic, a încheiat în intervalul 25 iunie 2019 – 03 iunie 2021, 3 contracte de prestări servicii medicale și 4 acte adiționale la acestea în valoare totală de 16.352 Lei, cu instituții aflate sub autoritatea C.J. Argeș. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 90, alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

  • Butum Ioan Eusebiu, viceprimar al Com. Șercaia, Jud. BrașovIncompatibilitate.

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 22 ianuarie 2019, întrucât, exercită simultan cu funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul propriei întreprinderi individuale, încălcând astfel prevederile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 23 din O.U.G. nr. 44/2008.

  • Simion Ionuț Stelian, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Muntenii de Sus, Jud. VasluiConflict de interese administrativ.

În perioada exercitării mandatului de consilier local, deși avea un interes personal în problemele supuse dezbaterilor, a participat la adoptarea Hotărârii C.L. din data de 27 iunie 2019 prin care s-a aprobat alocarea sumei de 45.000 Lei clubului sportiv în cadrul căruia persoana evaluată era legitimat din data de 22 august 2013.

Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și cu prevederile art. 75, alin. (1), lit. b) și art. 77 din Legea nr. 393/2004 (act normativ în vigoare până la data de 04 iulie 2019).

  • Kutasi Deszo, consilier local în cadrul C.L. al Com. Neaua, Jud. Mureș Conflict de interese administrativ.

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016-2020), a votat pentru adoptarea Hotărârii C.L. Neaua din data de 05 iulie 2019 privind acordarea unei cotizații în valoare de 4.500 Lei (luând cuvântul în cadrul dezbaterilor în vederea susținerii aprobării cotizației respective) pentru o asociație în carul căreia deține funcția de evaluator proiecte.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1), lit. e) și f) din O.U.G. nr. 57/2019 coroborate cu prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003.

  • Matei Paul Vlad, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Hălchiu, Jud. BrașovConflict de interese administrativ și sesizare Parchet.

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016-2020), a participat la data de 10 mai 2019 la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. al comunei Hălchiu, privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere prin atribuire directă a unor suprafețe de pășune proprietatea privată a comunei, pentru pășunatul animalelor, în baza căreia la data de 14 mai 2019, a fost încheiat contractul de închiriere între asociația reprezentată de tatăl persoanei evaluate și Primăria comunei Hălchiu.

Prin închirierea pajiștilor, asociația a încasat de la A.P.I.A. – Centrul județean Brasov, subvenții în sumă totală de 971.722 Lei.
Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 din Legea 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, art. 75, lit a) și art. 77 din Legea 393/2004 (acte normative în vigoare în perioada evaluată).

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către MATEI PAUL VLAD a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât în exercitarea atribuțiilor de consilier local, a luat o decizie care a produs un folos patrimonial pentru asociația în cadrul căreia tatăl său deține calitatea de membru și funcția de președinte, dovadă fiind încasarea de către tatăl său, în baza contractului de închiriere încheiat, de subvenții plătite de A.P.I.A. – Centrul județean Brasov.

  • Feier Emil, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Hodac, Jud. MureșConflict de interese administrativ și sesizare Parchet.

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016-2020) a luat parte la emiterea, respectiv la adoptarea unor acte administrative care puteau produce folos material pentru sine (membru fondator al unei asociații de crescători de ovine) și fiul său (președintele asociației).

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1), lit. f) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către FEIER EMIL a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât în exercitarea atribuțiilor de consilier local, a luat parte la emiterea și adoptarea unor acte administrative care au produs un folos patrimonial pentru asociația din care face parte împreună cu fiul său, respectiv Asociația a încasat de la A.P.I.A. – Centrul județean Mureș subvenții în sumă totală de 319.745,82 Lei, înregistrând profit în sumă totală de 14.574 Lei.

Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.

Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.

Susține echipa Biziday