• Potrivit ultimelor centralizări Eurostat (2018), la nivelul învățământului primar, în statele membre ale UE erau 24,5 milioane de elevi și 1,8 milioane de profesori, revenind în medie 13,06 elevi pentru fiecare învățător.
  • Statistica are o relevanță generală referitoare la densitatea claselor din ciclul primar (I-IV), dar capătă și una specială, în contextul pandemiei, în care toate țările caută soluții pentru micșorarea numărului de elevi dintr-o clasă, astfel încât aceștia să poată învăța în condiții de distanțare fizică. Datele sunt însă puternic influențate și de numărul suplinitorilor cu normă parțială, care nu sunt luați în calcul de Eurostat.

Baza de date Eurostat arată că numărul elevilor raportat la cel al profesorilor este în România mai mare decât media UE pe toate ciclurile școlare, cu excepția celui gimnazial, dar în cazul ciclului primar disproporția este una semnificativă.

  • Diferențele de la o țară la alta pot sugera și o criză de cadre didactice, în contextul unor clase mai mari în mediul urban decât în cel rural, dar și, eventual, o aglomerare a programei pe ciclul gimnazial, unde, spre deosebire de ciclul primar, fiecare materie este predată de un alt cadru didactic.
  • Scăderea raportului dintre numărul de elevi și cel al cadrelor didactice la liceu poate avea legătură și cu abandonul școlar masiv în România, comparativ cu alte state europene.
  • În întreaga Uniune Europeană, numărul mediu de elevi ce revin unui profesor la nivel primar a scăzut de la 14,3 în 2017 la 13,6 în 2018, ca urmare a reducerii permanente a natalității, în ultimul deceniu.
  • Cei mai mulți învățători raportat la numărul elevilor îi are Luxemburg cu nouă elevi la un învățător, urmat de Grecia (9,2) și Polonia (9,6). În Marea Britanie numărul elevilor ce revin unui profesor de ciclu primar este mai mare decât în România, respectiv 19,9 elevi la un învățător.

Raportul elev-profesor este calculat prin împărțirea numărului de elevi la numărul de profesori cu normă întreagă care predau la ciclul primar.

Sursa: Eurostat

Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.

Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.

Susține echipa Biziday