Ce este Islamul și cum trebuie înțelese conflictele istorice ale musulmanilor

silvana rachieru

Lect.univ.dr. Silvana Rachieru

Facultatea de Istorie, Universitatea București

Evenimentele din ultimii ani din statele arabe, începute sub denumirea generală de „Primăvara Arabă”, au determinat un interes crescut faţă de religia şi civilizaţia islamică. Terminologia specifică, istoria, organizarea politică a statelor islamice, legislaţia, ca şi însăşi noţiunea de stat islamic, au devenit subiect de dezbatere, analiză şi controverse nu numai pentru specialişti, dar şi pentru publicul larg. Termeni ca sunniţi, şiiţi, wahhabiţi, şaria, calif, etc. apar tot mai frecvent în mass media, uneori nefiind suficient explicaţi sau corect folosiţi. Pentru început vom face doar o clarificare terminologică a aspectelor care caracterizează religia islamică şi impactul ei asupra contemporaneităţii, iar într-un articol viitor vom reveni cu detalii și explicații de ordin religios și istoric, mai strict legate de evenimentele din actualitatea internațională.

Islamul – origine și scurtă istorie

Termenul de Islam este tradus ca supunere, dar trebuie înțeles ca supunere față de cuvântul lui Allah, și nu față de un lider muritor. Cea mai nouă dintre religiile revelate, Islamul are ca moment de început anul 612 din era creştină când Muhammad, un negustor de cămile din Mecca, a avut o revelaţie. Meditând într-o peşteră din apropierea oraşului, arhanghelul Gabriel i-a apărut în faţă şi i-a poruncit „Recită!”. Din acel moment Muhammad, devenit ulterior profetul Muhammad, a transmis prin viu grai cuvintele lui Allah/Dumnezeu către cei aflaţi în jurul său, menţionând că este revelaţia finală.

Dacă iniţial Muhammad a fost privit cu suspiciune şi nu a reuşit să aibă alături de el decât pe cei mai apropiaţi membri ai familiei (tradiţia consemnează că prima convertită la Islam a fost soţia sa, Khadija), treptat a început să câştige tot mai mulţi adepţi în jurul său şi să fie o voce ascultată. Până în anul 622, care marchează începutul erei islamice, Muhammad a predicat în spaţii publice unicitatea divinităţii şi ideea egalităţii între oameni. Ambele idei nu s-au bucurat însă de un mare succes în rândul negustorilor politeişti din Mecca. Pur și simplu interesele lor economice nu corespundeau cu discursul lui Muhammad.

Astfel, respins de societatea din Mecca, în 622 Muhammad se mută la Medina (Oraşul Profetului, numit anterior Yatrib) împreună cu un grup de adepţi. Momentul marchează Hegira – începutul erei islamice şi debutul unui Islam politic. În următorii 8 ani, deşi continuă să primească revelaţii, Muhammad se concentrează pe creşterea numărului de adepţi şi pe cucerirea oraşului Mecca, cu scopul, pe de-o parte, de a pedepsi negustorii care îl obligaseră să își părăsească orașul şi, în acelaşi timp, de a impune religia islamică.

Profetul moare în 632, după un pelerinaj final la Mecca, la vârsta de aproximativ 60 de ani.

Coranul

Este important de precizat că Muhammad nu este autorul Coranului, al cărţii sfinte din Islam, el doar transmiţând cuvântul lui Allah. Versetele din Coran, păstrarea şi transmiterea textelor scrise au fost făcute de adepţii din jurul său, care au notat mesajele recitate pe piei şi oase de cămilă,  frunze de palmier sau ceramică.

Iniţiativa adunării acestor revelaţii aparţine urmaşului lui Muhammad la conducerea societăţii islamice, primul calif Abu Bakr, care a cerut ca acestea să fie strânse şi păstrate. Conform tradiţiei, la solicitarea următorului calif, Omar, aceste revelaţii sunt grupate într-un singur volum. Între anii 650-656 volumul a fost trimis în întreaga Peninsulă Arabică, către adepţii Islamului.

În forma pe care o cunoaştem astăzi, Coranul este organizat în surre(capitole) aşezate după lungime, de la cel mai lung la cel mai scurt. În total sunt 114. Dar această formă este abia rezultatul efortului celui de-al treilea calif, Othman. În fapt, aducerea Coranului în forma de astăzi a durat aproape un secol, iar la forma sa finală au contribuit primii califi și învățații islamici adunați în jurul lor.

În ultimii doi ani ai vieţii, Profetul Muhammad a transmis revelaţii cu un caracter mai pragmatic, care au stat la baza consolidării principiilor unui stat islamic. La moartea sa, Islamul fusese adoptat în peninsula arabică, iar conducerea comunităţii i-a revenit prietenului şi socrului său Abu Bakr.

Stâlpii credinţei

Credinţa islamică, aşa cum a fost revelată prin cuvântul lui Allah de către profet, are la bază cinci principii esenţiale, aşa numiţii „stâlpi ai credinţei”:

1. Profesiunea de credinţă „Nu există decât un singur Dumnezeu care este Allah şi Muhammad este profetul său”;

2. Rugăciuneaîndeplinită de cinci ori pe zi;

3. Dania sau zakatul – donaţia unei zecimi din avere (către cei săraci);

4. Postul-Ramadan ţinut într-o anumită lună din an şi care durează de la răsăritul până la apusul soarelui, timp în care credinciosul nu are voie să mănânce şi să bea nimic

5. Pelerinajul – obligaţia fiecărui musulman de a merge cel puţin o dată în viaţă în pelerinaj la Mecca.

Se observă că jihadul, războiul sfânt, nu este una dintre obligațiile esențiale ale unui credincios musulman.

Dar ce este Jihadul?

Jihadul are două forme: minor și major. Cel minor este lupta musulmanului cu nemusulmanii pentru a-i aduce la dreapta credință. Jihadul major este lupta musulmanului cu sine însuși pentru a-și respecta credința. În ciuda imaginii create în zilele noastre, războiul sfânt împotriva nemusulmanilor nu este scopul principal al Islamului.

Ce este Șaria?

Trebuie clarificat faptul că Șaria, legea sfântă islamică, nu este sinonimă cu Coranul.

Șaria nu este un cod inflexibil de legi scrise sau o lege organică.

Șaria are la bază două elemente: Coranul și Sunna.

Sunna este o colecție de hadith, tradiții despre faptele profetului care sunt considerate ca model pentru credincioși. Pe scurt, dacă Coranul este ceea ce a spus profetul, sunna este ceea ce a făcut profetul. Din aceste două elemente, școlile islamice au realizat analogii și interpretări consensuale, care au format legea sfântă. Islamul sunnit recunoaște, astfel, patru mari școli islamice, denumite după fondatorii lor: hanefită, șafiită, hanbalită și malekită. Astfel, doar interpretările date de aceste școli sunt acceptate de către sunniți.

Școala juridică urmată în șiism este jafarită, și are la bază numeroase citate din califul Ali, nefiind astfel recunoscută de suniți. 

Sunnism şi şiism

Schisma care apare în Islam, cea între sunniţi şi şiiţi, este legată în fapt de problema succesiunii profetului, care apare după califatul lui Ali. Foarte frecvent în zilele noastre apar confuzii terminologice şi de răspândire geografică a celor două curente din Islam. Într-o scurtă descriere, sunniţii sunt cei cei care îl recunosc ca urmaş al profetului pe califul Abu Bakr, în timp ce şiiţi consideră că de fapt adevăratul urmaş al profetului, pe care acesta l-ar fi şi desemnat, este ginerele său Ali, cel de-al patrulea calif.

De altfel, șiiții adaugă și la profesiunea de credință faptul că Ali este urmaşul lui Muhammad, ceea ce se constituie într-un factor în plus pentru sunniţi de a nu-i accepta. Diferenţa apare în principal în modul în care este văzut rolul de lider al comunităţii, de la faptul că în sunnism se consideră că un calif conduce comunitatea islamică şi califatul său are autoritatea politică de conducător al credinţei, dar, în fapt, autoritatea religioasă aparţine consensului comunităţii de învăţaţi, ulema.

Adepţii lui Ali în şiism cred că adevăratul cap al comunităţii este imamul, un conducător care are şi autoritate religioasă şi seculară şi căruia i se dă ascultare, urmaş obligatoriu al lui Ali şi al soţiei sale Fatima, fiica profetului. Sunniţii percep califul ca pe un imam, dar numai în sensul religios, de conducător al rugăciunii colective. Aşadar, rolul politic asumat de către imam reprezintă o diferenţă esenţială între cele două curente. În plus, şiiţi au și o viziune mesianică – ei cred în venirea unui imam salvator. Ca şi în cazul altor credinţe, şi cele două mari ramuri ale Islamului au cunoscut de-a lungul timpului alte ramificaţii determinate de apariţia diferiţilor învăţaţi care au adus interpretări speciale credinţei.

Astăzi, marea majoritate a lumii islamice este sunnită, într-un procent aproximativ de 85%. Şiismul este majoritar în Iran, aproximativ 90%, dar şi în Azerbaijan, Irak şi Bahrain reprezintă aproximativ 60% din populaţie, iar comunităţi şiite minoritare se mai întâlnesc şi în Yemen, Arabia Saudită sau Liban. 

În istorie, dintre marii actori ai lumii islamice, numai imperiul persan a fost şiit, Califatul arab, Imperiul Mogul din India şi Imperiul Otoman fiind state sunnite.

Majoritatea musulmanilor din România este reprezentată de sunniți.

Wahhabism, Al Qaida și ISIS

Tulburările politice din ultimii ani au adus curentul wahhabist mai mult în atenția lumii occidentale, dar el este vechi de aproape 300 de ani. Wahhabismul, sau Salafi, cum îl numesc adepţii, este o ramură a credinţei sunnite care are la bază preceptele învăţatului şi reformatorului Muhammad ibn Abd al-Wahhab, care, în anii 1740 în Najd, o regiune din centrul Arabiei Saudite de azi, predica o întoarcere la o dogmă strictă şi rigidă. Discursul religios a fost împletit cu aspiraţiile religioase ale unei puternice familii din Arabia, cea a lui ibn Saud, şi astfel a fost creat un curent religios politic care s-a impus în zonă în deceniile următoare. Timp de un secol, adepţii acestui curent au influenţat evoluţiile politice din zonă, reuşind chiar să cucerească Mecca şi Medina, între 1803 – 1812. Central în această nouă ideologie era ideea că ei erau cei îndreptăţiţi să răspândească ceea ce ei considerau interpretarea corectă a Islamului şi să îi convingă pe alţi musulmani, prin dialog, să vadă erorile din propria lor înţelegere a credinţelor şi practicilor Islamului.

După un secol de diverse conflicte şi încercări de impunere a autorităţii, la începutul secolului 20, conducătorul Abd Aziz a reuşit (până la un punct cu sprijin britanic) să cucerească teritoriile sfinte şi, după Primul Război Mondial, să pună bazele Regatului Arabiei Saudite. Aşadar, adepţii wahhabismului consideră că ei sunt practicanţii adevăratului Islam, aşa cum a fost el transmis de Muhammad.

Menţiune: Wahhabiţi nu se denumesc pe ei înșiși cu acest termen. Wahhabiți le spun cei din afara grupării. Chiar dacă termenul wahhabit se referă la fondatorul mişcării, refuzul denumirii este determinat de credinţa că elogiile îi pot fi aduse numai lui Allah şi nu unui simplu muritor. Termenul pe care îl acceptă, în fapt, este acela de Muwahhidun, tradus prin “cel care insistă pe unitatea şi unicitatea lui Dumnezeu”.

Daesh (sau Statul Islamic din Irak şi Levant, mai cunoscut sub denumirile ISIS, ISIL sau IS) urmează linia sunnită wahhabistă, adoptând un islam militant extremist. Considerându-se cei îndreptățiți să răspândească această credință originară în Islam, luptătorii ISIS cred că, prin extinderea Califatului, vor îndepărta orice altă formă de organizare politică care nu respectă în fapt credința pură. 

Desprinși din una din ramurile Al Qaida, cu care și împărtășesc extremismul religios, ISIS merge pe aceeași linie a unui Islam militant care va reinstaura adevărata credință. Această impunere a credinței originale include și respingerea șiiților, așa cum s-a observat din atentatele îndreptate asupra moscheilor șiite.

Deoarece, potrivit Coranului, nici un musulman nu poate să intre în conflict cu alt musulman, pentru justificarea acțiunilor militare împotriva șiiților s-a creat o bază religioasă prin declararea șiiților drept eretici. Acțiunile militare devin astfel justificate de aducerea adversarilor înapoi la dreapta credință.

Nu este pentru prima dată în Istorie când legea sfântă a Islamului a fost răstălmăcită pentru a justifica războaie și acțiuni politice. Sultanul otoman Selim I a atacat Iranul la începutul secolului XVI, după ce autoritatea supremă religioasă din imperiu, seyh-ul Islam, a emis, la solicitarea sultanului, o opinie prin care atacul era justificat de readucerea ereticilor pe calea cea dreaptă.

stiri verificate
This entry was posted in Diverse. Bookmark the permalink.

Comentarii prin facebook

67 răspunsuri la Ce este Islamul și cum trebuie înțelese conflictele istorice ale musulmanilor

 • Divort Rapid
  Decembrie 2, 2015 la ora 11:31

  Chiar daca ni se par prea acuzative, sau prea permisive, aveam nevoie de aceste informatii pentru a ne face o ideea despre islam inainte sa incepem sa emitem pareri sau, mai rau, sa iesim in strada sa protestam impotriva a aceea ce nu cunoastem !

  Răspunde
   
 • carina
  Decembrie 1, 2015 la ora 17:28

  Fraților, vorbiți de război, gloanțe, împușcături… Totul parcă ar fi un simplu joc PC. Dar cum ar fi să va aflați voi în pielea acelor oameni? Cum ar fi să te trezești peste noapte fără casă, fără familie și la mila oricui? Dar la copiii înfometați, târâți prin ploaie…? Da, poate că nu mai avem timp, dar parcă cineva spunea că cine nu cunoaște istoria, va repeta greșelile ei. Degeaba au trecut atâtea mii de ani – tot maimuțe am rămas.

  Răspunde
   
  1. Goldmund
   Decembrie 1, 2015 la ora 18:09

   Unii dintre noi sigur au ramas maimute, doamna carina.
   Unii se intreaba daca exista civilizatii superioare(nu e vorba de religii, cu toate ca daca l-am citi pe Patapievici, am afla ca acest Crestinism ne-a facut liberi si doar crestinii au inventat drepturile omului si le-au scris in Constitutii, chiar daca unii si-au luat Libertatea de a fi atei – unde mai exista aceasta libertate?)
   Nu exista nici o diferenta intre cei care au trimis oameni pe Luna si triburile din Noua Caledonie…Cat de absurd sunt unii

   Răspunde
    
 • Kristina
  Decembrie 1, 2015 la ora 15:20

  Din pacate există fisuri atât in religiei cât si in umanitate.
  Criza pe care o trăim noi azi nu poate fi depășită decat dacă stiinta va merge mâna in mână cu credința.
  Noi oamenii am descoperit,am evoluat,am străbătut milenii ,am ajuns in cosmos si cu toate astea ne omoram intre noi mai ceva decat animalele din junglă. Unde este progresul cu care ne lăudăm?unde este stiinta?unde este credință? din cate stiu eu crestinismul nu îndeamnă la crimă, coranul ,budismul
  ,hinduismul nici atât.
  Stiinta rămâne sigura soluție ,nicidecum războiul economic.
  faptul ca occidentul arată o versiune convenabilă pt.ei
  ,faptul ca disperarea din tabăra opusă a depășit cu mult
  limitele admisibile ar trebui sa fie alarmant pt.întreaga
  umanitate.
  Apel la echilibru sau asa ceva .

  Răspunde
   
  1. Goldmund
   Decembrie 1, 2015 la ora 18:50

   OK, este clar ca nu scrieti tocmai din Occident, dar sunteti adeptul valorilor Occidentului?
   Democratie, Libertate, Egalitate in sanse, nimeni nu este mai presus de Lege si Constitutie.
   Daca da, cum puteti scrie ce ati scris? Si cum nu sunteti sigur ce scrie in Biblie, dar sunteti sigura ce scrie in cartile musulmanilor, budisttilor si hinduistilor…caci ati scris:
   „din cate stiu eu crestinismul nu îndeamnă la crimă, coranul ,budismul ,hinduismul nici atât.”
   si amestecati religiile cu o carte a musulmanilor…penibil.

   Răspunde
    
   1. Kristina
    Decembrie 1, 2015 la ora 20:50

    @Goldmund eu am scris ca nu îndeamnă la crimă, niciuna din! aceste religii enumerate de mine !faptul ca dumneata vrei sa mă situezi clar intr-o tabără TE PRIVESTE.
    EU sm propria mea spirală.
    Acum mai mult ca oricand este nevoie de un îndemn la STIINTA SI ECHILIBRU.
    atât.
    că par „penibilă”poate? dar nu aici si acum.
    Pare o gândire primitivă mai de grabă dar cat se poate de logică.

    noapte bună.

    Răspunde
     
    1. Sara
     Decembrie 1, 2015 la ora 21:36

     Ce bine ar fi sa fie adevarat si Coranul sa nu indemne la uciderea necredinciosilor, ce bine ar fi ca sutele de versete numite „versetele sabiei” sa nu existe…dar din pacate vise doamna, vise! Iata doar cateva citate:
     „Sura 9/5: “Si cand lunile sfinte se vor fi terminat, omoara idolatrii oriunde i-ai gasi, ia-i prizonieri, asedieaza-i, si asteapta-i.”
     Sura 47/4: “Si, cand ii intalnesti pe necredinciosi, strange-i de gat pana incep sa sangereze.”
     Sura 9/123: “O, tu care crezi, lupta impotriva necredinciosilor din jurul tau, si arata-le cat de aspru poti fii.”
     Sura 3/27: “Nu lasati credinciosii sa se imprieteneasca cu necredinciosii.”
     Sura 4/89:”Atunci cand isi vor intoarce fata (de la Allah),captureaza-i si ucide-i oriunde s-ar afla”.
     Sura 4/101: “ Necredincioasii sunt dusmanii tai evidenti.”
     Sura 3/117: “ O,credinciosilor, nu va imprieteniti cu altii decat cu semenii vostri. Aceia nu vor economisi nici un effort pentru a va corupe si vor sa va vada suferind.”
     Sura 9/23: “O, credinciosilor, nu va imprieteniti cu tatii sau fratii vostri daca ei prefera necredinta credintei.”
     Si din pacate mai sunt inca cateva sute…

     Răspunde
      
     1. Stelian F
      Decembrie 1, 2015 la ora 23:34

      Credeam ca sunt singur pe aici… 🙂

       
     2. Kristina
      Decembrie 2, 2015 la ora 10:30

      @Sara tocmai am inceput a scrie commentul asa: …”religia are fisuri…”
      Daca m-as apuca sa scriu versete din vechiul testament sau chiar din noul testament (cele doua cărți care alcătuiesc biblia)..risc dreptul de a mai scrie pe blogul celor de la Biziday.Stii cu cate nu sunt personal de acord ? si cata violență se poate interpreta din partea întâi 🙁

      Am facut apel la STIINTA SI ECHILIBRU .
      dacă stiinta este doar un vis in zilele noastre,apoi eu mă
      predau 🙂

      in fine…e grea rau limba română ,aici vă dau dreptate

       
 • Oana
  Decembrie 1, 2015 la ora 13:32

  Ce e clar e ca islam nu duce la progres.Un musulman practicant nu este si nu a fost un plus pentru societate nici o data. Sigurele tari muslumanane care au inregistrat sucesece fara petrol sint cele care au avut populatie de alte religie.Nimeni nu auzit de wahhabiti pina mai acuma 10-20 ani pentru ca acuma 50-60 erau prin corturi.
  Sa ne gindim ce ar fi ca un neorochirug sa tina ramadanul.Flamind,insetat facind operatii complicate.Si as adauga si nedormit , ca noapte in ramadan se maninca.Iar cireasa de pe tort sa se opreasca in timpul operatiei sa se roage.Si pot sa schimb in loc de medic: otelar, pompier ,zidar si asa putea continua la infinit.Deci e timpul ca si islamul sa se moernizeze si numai anumite categorii de persoane( de ex ceva in genul calugarilor de la crestini) sa se roage de 5 ore pe zi sa tina un post atit de strict.

  Răspunde
   
 • Stefan
  Decembrie 1, 2015 la ora 05:37

  ” Cum se face că liderii politici occidentali, nu liderii religioși islamici, declară că jihadiștii ar fi doar o formă deformată a religiei lor? Unde sunt demonstrațiile de protest împotriva lor din țările musulmane? Unde sunt temutele „fatua” care să-i osândească la iad? ”

  Sursa: http://barzilaiendan.com/2015/11/30/intrebarea-anului-2/

  Răspunde
   
  1. Sara
   Decembrie 1, 2015 la ora 21:39

   Exact Stefan, nimeni nu o sa raspunda niciodata la aceasta intrebare, pt ca ea nu are raspuns convenabil cu politica corecta…

   Răspunde
    
  2. Stelian F
   Decembrie 2, 2015 la ora 02:07

   E clar ca ei nu pot osandi pe cei ce ucid in numele credintei. Ar insemna sa renege Coranul.

   Răspunde
    
 • sanda
  Decembrie 1, 2015 la ora 03:03

  Nici macar nu am citit. Chiar nu imi pasa ce este islamul, de unde vine si unde se duce. Imi pasa de islam la fel de mult cat imi pasa de ceea ce face patriarhul daniel pe intuneric.
  Pentru mine islam = bum!, trosc!, fleosc! Asa si-au branduit ei religia, asa o percep. Nu am nicio obligatie sa inteleg nimic mai mult decat vor ei sa transmita. Putini dintre ei sustin ceea ce fac niste netrebnici, dar multi o faci indirect si pe ascuns. Tot sustinere se numeste. Altfel unde sunt protestele sutelor de mii de musulmani din Europa, indignati de ceea ce fac unii de-ai lor? Se indigneaza fiecare in propria casa?
  De ce sa citesc chiar si 5 randuri in plus? Ca sa inteleg ce? Chiar putin imi pasa de islam, musulmani, imami, alahi, mohamezi si alte cele.
  Daca este posibil sa stea la ei acasa, sa se trosneasca acolo si sa isi scurteze inaltimea cat doresc, ar fi grozav!
  Nu traiesc o vesnicie incat sa vreau sa inteleg nimic despre islam. Eu inca nu reusesc sa inteleg cine sunt baistrucii care tot voteaza gunoaiele care ajung in parlament, dar ma aia grija de alah…

  Răspunde
   
 • anca
  Decembrie 1, 2015 la ora 00:12

  Pana n-au descoperit JEFUITORII lumi pe ce bogatii locuiesc aceste popoare cu religia lor,nimeni nu a fost interesat sa stie ceva despre istoria acestor oameni.Ei,da,dupa ce au „aflat”s-au gandit ca ar fi bine sa le bage pe gat DEMOCRATIA”si daca tot n-au reusit ,cel mai bun si profitabil a fost sa le omoare populatiile si inca n-au terminat,sa le ia petrolul si in final pentru a fi stapani pe aceste meleaguri cat mai pot scoate profit, sa-i zburataceasca de pe pamanturile lor.Si pentru a fi lucrarea completa,i-au trimes in Europa,nu de alta dar sa fie Haosul si mai mare. Dictonul „DEZBINA SI CUCERESTE” este chiar nimerit pentru ce vor sa faca JEFUITORII SI CALAII OMENIRII.Lasati-i sa traiasca cum vor ei si veti vedea ca n-o sa mai existe probleme.Popoarele trebuie sa-si aleaga singuri conducatorii nu le impuneti voi pe cine vreti pentru a va inlesni jafurile.La ora actuala chiar nu intereseaza poate pe nimeni „istoria religiilor musulmane”,la ora actuala vrem sa fim lasati in pace,fiecare popor cu decizia lui.

  Răspunde
   
  1. costel
   Decembrie 2, 2015 la ora 10:39

   …Anca,te felicit pt explicatie,in spatele tuturor interventiilor militare pt instaurarea democratiei,n.a fost decat dezmembrearea poporului ce instaurarea haosului ,in final cucerirea valorilor economice ale acelui popor..!!!??? Astazi se accepta conducatori si guverne numai care servesc scopurile magnatilor,aceasta este adevarata teorie a lumii bogate,de aici pleaca si dezamagirea tinerei generatii,ca nu se mai poate lupta pentru o cauza dreapta,v.a fi rasturnata si impusa legea latifundiarului,poporul este redus la o marioneta,PUTIN,va ramane in istoria omenirii dar nu stim pana cand..!!!???

   Răspunde
    
 • popescu
  Noiembrie 30, 2015 la ora 22:56

  Bravo pentru emisiunea din aceasta seara. Mai vrei sa vina regele?
  Regele a fost doar um alt golan care a jefuit tara si romanul.
  Un popor care isi ingroapa sau isi neaga istoria este un popor fara perspective.

  Răspunde
   
 • portocala mechanica
  Noiembrie 30, 2015 la ora 20:26

  Din pacate doamna, desi istoric nu prezinta o istorie completa a aparitiei islamulu, si cred ca are motive personale pentru asta.
  Crestinismul a aparut ca o necesitate a statului roman de a gasi o alta metoda, alta decat forta bruta de supune masele de oameni asupra carora actiona. Pentru a raspandi (propaga mai bine zis, de la propaganda, indobitocire prin control media)aceasta noua doctrina POLITICA a structurat biserica ca institutie si a descoperit apostolii.
  Acest Mohamed este de fapt un apostol tarziu, influentat de crestinismul cu care a luat contact prin calatoriile comerciale in imperiul bizantin. El a incercat sa „aduca cuvantul domnului” la populatiile arabe dar s-a lovit de practica sociala a locului, asa ca a fost obligat sa o adapteze dupa chipul si asemanarea arabului. Astfel noua doctrina care aduce si avantaje mayteriale imediate, nu numai post deces a fost acceptata mai usor si a devenit rapid un „mast be” in lumea orientala. Chiar si raspandirea ei rapida are drept cauza ca evanghelia dupa mohamed era mai evoluata, mai liberala decat cele predecesoarele ei.
  In rest apa de ploaie.
  Acum pentru ca foarte multa lume scrie pe aici am si eu o intrebare, raspunsul la ea e personal, al fiecaruia cand se uita in oglinda: stiti de ce nu au plantele picioare?
  O sa va spun in soapta pentru ca nu se mananca unele pe altele.

  Răspunde
   
 • blablabla
  Noiembrie 30, 2015 la ora 18:30

  Astept cu nerabdare urmatorul post al doamnei cu titlul „Ce este Crestinismul și cum trebuie înțelese Cruciadele”.

  Răspunde
   
 • Gogu
  Noiembrie 30, 2015 la ora 14:25

  Ce e un conflict? E ala în care tu susții că banca trebuie sa ma jefuiasca de tot ce am și ultima data sa-mi vândă rinichi. Deci suntem într-un conflict, drept urmare te-am băgat pe toate listele de Adblock, ca să-ți fac un bine așa cum faci acestui popor.

  Răspunde
   
 • Oana
  Noiembrie 30, 2015 la ora 13:19

  Ulise, din cauza unei astfel de atitudini ne indreptam spre haos in toata lumea. Fiecare pe turta lui si nu ne intereseaza nimic despre celalalt. Nu vrem sa stim ca si celalalt are dreptul la o viata decenta si resurse. Nu vreau sa fiu sub ei si regret ca se ajunge la islamizarea Europei. Dar e vina conducatorilor nostri ca au decis sa ii invadeze si catre ei ar trebui sa ne indreptam furia in primul rand.

  Vrei petrol ieftin, nu te intereseaza ca e platit cu vieti umane. Cum spunea Alin, daca ar fi sa platesti cu viata celor dragi, s-ar schimba putin perspectiva.

  Ce-ar fi daca ne-am gandi putin altfel: petrolul e o resursa care o sa se termine la un moment dat. Face rau mediului, face rau in tarile de unde se extrage si alternative exista de inlocuire (dar nu se vrea inlocuirea ca ar da faliment niste companii puternice). Lasand in pace tarile arabe sa traiasca dupa regulile lor sociale si nu dupa democratia noastra, or sa ne lasa si ei in pace. De aici cred ca ar trebui plecat.

  Răspunde
   
  1. popescu
   Noiembrie 30, 2015 la ora 22:52

   Falimentul unor tari arabe. Falimentul unor seici, emir, actionari americani, englezi, francezi si chiar romani.
   Unde a investit banii furati Cocos?

   Răspunde
    
   1. Stelian F
    Noiembrie 30, 2015 la ora 23:47

    In posetele sotiei…

    Răspunde
     
 • Formatia Bucuresti
  Noiembrie 30, 2015 la ora 12:52

  să sperăm că acum, după parcurgerea acestor rânduri, totul va fi nițel mai clar pentru cei interesați de un astfel de subiect. mulțumim pentru ”traducere” !

  Răspunde
   
 • Adrian
  Noiembrie 30, 2015 la ora 12:01

  Bun articolul, pentru clasa pregatitoare.

  Răspunde
   
 • Kristina
  Noiembrie 30, 2015 la ora 10:39

  Buna dimineatza,la toata lumea
  D-nul Moise se laudă la un moment dat ca încearcă sa țină curat site-ul,ba chiar isi cerea scuze de la cititori pt.ca stergea anumite commenturi-agresive(mie
  mi le-a sters cand am sărit calul)
  Intrebare:unde este azi d-nul Guran ,ca nu a facut curat pana la aceasta ora ? pe blog 🙂
  *acum serios vorbind este binevenită lecția de istorie
  numai că realitatea este puțin paralelă cu ea in zilele
  noastre.
  *stiti ce mi-a zis ultima dată un amic musulman:”…La voi la crestini e mai greu cu învățătura religioasă ca aveți atâtea biblii’ la noi coranul este unul singur…”

  Răspunde
   
  1. Stelian F
   Noiembrie 30, 2015 la ora 11:56

   Mai multe traduceri nu inseamna mai multe Biblii.

   Răspunde
    
  2. Stelian F
   Noiembrie 30, 2015 la ora 11:57

   Buna dimineata! 🙂

   Răspunde
    
 • Vasile Diaconu
  Noiembrie 30, 2015 la ora 06:24

  Ma uit si ma minunez. Noua de arde de istoria Islamului, iar ei pun bombe si uncid europeni crestini.
  Toate la timpul lor nu e o vorba.
  DE CE scriem ACUM „istorie”? DE CE ‘descoperim” ACUM ca noi am „destabilizat” statele musulmane pentru a le lua resursele?
  ACUM problema este de a rezolva o problema pe care UE a abordat-o gresit la inceput.
  DACA rezolvarea mai este posibila. Pri metode CIVILIZATE, nu neaparat (dar la nevoie SI) cu pusca in mana celor indreptatiti sa ne apere tara.
  Acest mesaj nu este rasist si nu indeamna la violenta.

  Răspunde
   
  1. ulisesmenarul
   Noiembrie 30, 2015 la ora 09:39

   Bine punctat. Sunt metode civilizate dar este prea tarziu sa te mai porti civilizat. Metodele civilizate au dat gres , stimate domn! Doamna rector sustinea ca se roaga de 5 ori pe zi. Excelent! Din cate imi aduc eu aminte ,musulmanii ingenuncheaza pe un covoras, cu fata spre Mecca. Pai il salti cu tot cu covoras , le agati parasuta de spate , ii bagi un cip Rfid in cap( acum nu se mai practica insemnarea cu fierul inrosit sau banderola evreiasca la brat), ii urci pe toti in avioane si ii trimiti acasa. Cand ajung deasupra Siriei nici nu conteaza daca exista pista de aterizare. Le arati optiunile : ori sar din avion toti cu parasutele ori sar numai pilotii si raman musulmanii in avioane. Oricum ei iubesc suspansul, teroarea si lipsa optiunilor. Avioane sunt , piloti avem , chip-uri rfid sunt , parasute sunt . Piste de aterizare nu prea sunt in Siria , deci totul este super. Pe urma stai la granita Siriei si care sare gardul spre Europa ii dai la temelie.

   Răspunde
    
 • ulisesmenarul
  Noiembrie 30, 2015 la ora 02:44

  Exercitiu de jurisdictie si practica judiciara : Un cetatean de nationalitatea romana ce detine legal o arma si un permis de port arma , omoara prin impuscare , in punctul de trecere al frontierei Bors , in zona neutra , intre vama romana si cea ungara , un cetatean identificat ca fiind de origine siriana fara acte de identitate asupra lui , va fi judecat si condamnat de catre : A ….. B….. C…. Pedeapsa va fi ….Aiurea …Hai sa fim seriosi … il impusti si gata …

  Răspunde
   
 • ulisesmenarul
  Noiembrie 30, 2015 la ora 01:07 Răspunde
   
 • NicuG
  Noiembrie 29, 2015 la ora 22:15

  Atunci cum se face ca Muhammad cucereste Mecca cu sabia. Apoi urmasii sai raspindesc aceasta religie a pacii tot cu sabia, navalind peste un teritoriu imens si o populatia crestina in buna parte. Nu au venit cu o ramura de maslin sau cu o floare. Si nu mai pricep de ce multi considera ca istoria disensiunilor crestini/musulmani incepe cu acele hulite acum cruciade. De parca inainte de 632 in Orientul apropiat si mijlociu nu exista populatie. Eu cred ca aceste disensiuni incep odata cu iesirea musulmanilor din Arabia.

  Răspunde
   
  1. ulisesmenarul
   Noiembrie 29, 2015 la ora 22:20

   Ei… nu avea la el o carte de istorie … sau un lector universitar. Daca avea nu folosea sabia …

   Răspunde
    
  2. Stelian F
   Noiembrie 29, 2015 la ora 23:55

   Aveti dreptate in ceea ce spuneti. Numai ca autoarea vorbeste strict istoric despre religia musulmana si nu ce e bun sau ce e rau acolo, nu despre diferentele intre religii, nu despre conflictele dintre musulmani si crestini. Este o foarte buna scurta prezentare a ce inseamna sunit si siit.

   Răspunde
    
 • m
  Noiembrie 29, 2015 la ora 21:06

  Interesant si binevenit.

  Răspunde
   
 • costin
  Noiembrie 29, 2015 la ora 20:19

  Cred ca pe noi ne arde conflictul dintre Europa Occidentala si adeptii islamului, in care frica si umilinta sunt emotiile unei strategii ale asa zisei violente organizate, puse in slujba impunerii in fata celuilalt. Dupa vidul creat de prabusirea blocului comunist, si neputinta de a crea unipolaritatea prin impunerea culturii( si nu a violentei) si prin esecul teoriei globalizarii care a vrut sa ascunda de fapt subdezvoltarea si transformarile demografice (vezi raportul privind imigratia), observam manifestarea unei civilizatii ce nu accepta occidentalizarea,asistam la remodelarea unui conflict mai vechi, generat de orientari religioase ireconciliabile.

  Răspunde
   
 • ulisesmenarul
  Noiembrie 29, 2015 la ora 18:24

  Articolul este bine documentat si realizat profesional. Nu observ la el nimic interesant ! Nu ma intereseaza conflictele istorice ale musulmanilor . Nu ma intereseaza musulmanii ! Eu sunt roman iar tara mea este membra a uniunii europene . Acest avantaj ar trebui sa-mi garanteze un mic confort al vietii mele fara obligatia de a cunoaste nimic despre musulmani. Eu , trebuie sa respect doar valorile si legile europene. Atat ! Asta trebuie sa fie destul . Nu are nici o importanta ce religie au cei care patrund in spatiul european sarind garduri. Cand cineva sare gardul cu intentia de a intra in europa el trebuie somat iar daca nu se conformeaza impuscat . Armele granicerilor nu sunt pentru iepuri sau caprioare stimati cititori ! Armele granicerilor sunt pentru oameni indiferent de religie . Ai trecut vama sarind gardul ti-am tras la temelie. Te-ai urcat fraudulos pe TIR-ul companiei mele private ti-am tras cu ranga-n cap. Daca vrei , tu musulmane , sa fi si tu european , stai la rand la fel cum am stat si eu , aplica pentru viza , indura , rabda , munceste , plateste cotizatii catre UE . Madam Merkel si Presedintele Turciei nu ti-au cumparat garduri sa le sari si autostrazi care sa calatoresti pe ele. Pe autostrazi alearga doat sutovehicule in aceasta Europa. Daca nu poti intelege asta atunci primesti un glonte-n ceafa. E simplu !

  Răspunde
   
  1. Cosmin Moise
   Noiembrie 29, 2015 la ora 19:31

   Cine ti-o fi cerut parerea???!

   Răspunde
    
  2. Stelian F
   Noiembrie 29, 2015 la ora 20:21

   Eu gasesc interesanta istoria. Toata istoria.

   Răspunde
    
   1. ulisesmenarul
    Noiembrie 29, 2015 la ora 21:59

    Istoria este interesanta dar nu produce bani ! Vremurile s-au schimbat , istoria nu se mai repeta . Istoria se scrie acum . Se duc lupte pentru resurse . Fi practic domnule ! Nu mai e timp de studiat istoria !

    Răspunde
     
    1. Stelian F
     Noiembrie 30, 2015 la ora 00:01

     Banii nu sunt totul pe lumea asta.

     Răspunde
      
     1. ulisesmenarul
      Noiembrie 30, 2015 la ora 00:45

      Va inselati stimate domn ! Banii sunt totul pe lumea asta ! Eu nu sustin ca asta e un lucru bun ! Eu vreau sa va conving despre inutilitatea studierii istoriei conflictelor musulmane . E mai util sa scriem despre bani decat despre istoria lor !

       
     2. Stelian F
      Noiembrie 30, 2015 la ora 01:01

      Atat timp cat banii nu sunt totul pentru mine si atat timp cat banii nu sunt totul pentru multi dintre cunoscutii mei, dati-mi voie sa va contrazic, in lumea mea banii nu sunt totul, ba as putea spune ca banii sunt lucrul la care ma gandesc mult mai putin decat la multe alte lucruri.

       
     3. ulisesmenarul
      Noiembrie 30, 2015 la ora 02:06

      Stimate domn Stelian , va doresc sa traiti bine , cu bani putini !

       
     4. Stelian F
      Noiembrie 30, 2015 la ora 04:39

      Traiesc foarte bine cu bani putini. Am ales un job platit cu poate mai putin de jumatate decat aveam, ca sa traiesc mai bine. Si ghiciti ce? Traiesc mult mai bine. 🙂

       
     5. popescu
      Noiembrie 30, 2015 la ora 22:43

      Domnu Stelian, daca banii nu sunt problema de ce ati plecat la munca in Anglia? Chiar ne faceti prosti? Daca banul nu conteaza de ce ti-ai parasit casa parinteasca, patria si neamul?
      IPOCRIZIE?

       
     6. Stelian F
      Noiembrie 30, 2015 la ora 23:41

      Domnule Popescu, dvs sau va prefaceti, sau chiar nu intelegeti romaneste. Am plecat din tara acum 6 ani. Atunci conta banii pentru mine, nu foarte mult, dar mult mai mult decat acum. Eu am spus ca acum nu mai conteaza asa mult banii pentru mine, nu atunci cand am plecat din Romania. Ma faceti sa cred ca pierd timpul cu raspunsurile…

       
     7. Stelian F
      Noiembrie 30, 2015 la ora 23:45

      si daca ma veti intreba de ce mai stau aici acum ca nu mai conteaza banii, va raspund frumos ca pentru respectul oamenilor de aici stau, respect pe care in Romania oamenii nu il au. Spre exemplu aici n-a vorbit nici un necunoscut cu mine asa cum o faceti dvs acuzand. Aici alegerile imi sunt respectate. Dvs vad ca va este foarte greu sa respectati alegerile celorlalti. Deci mai pe scurt, din cauza dvs domnule Popescu nu revin in Romania in acest secol. E bine? V-ati atins copul?

       
     8. popescu
      Decembrie 1, 2015 la ora 09:34

      Daca v-am suparat imi cer scuze domnu Stelian.
      Eu v-am prezentat realitatea, dumneavostra nu ati dorit sa o vedeti, iar aceste acuzatii despre care spuneti sunt doar adevaruri. Daca adevarul doare nu este vina mea. Stiu ca va simti mandri ca ati fugit , ca ati facut, ca ati dres, dar sa nu uitati un lucru: PENTRU PATRIE SI NEAM NU ATI FACUT NIMIC, SUNTETI NISTE TRADATORI.

      Si inca odata imi cer scuze, dar sa nu uitati niciodata aceste cuvinte.

       
     9. popescu
      Decembrie 1, 2015 la ora 09:41

      Nu veniti acasa pentru ca nu aveti curaj, nu din cauza mea. Cum milioane de romani au luat viata in piept in tara lor, asa puteau sa lupte si milioanele de romani plecati sa contribuie in alte tari. Deschide ochiii.

       
     10. Stelian F
      Decembrie 1, 2015 la ora 15:28

      Romanul este uimitor. Cum le stie el pe toate… Ii spui de ce faci un lucru, iar el te face mincinos si spune ca el stie mult mai bine ce motivatie ai tu cand faci un lucru. Sa nu cumva sa ma lasati sa mai uit partile rele ale romanului…

       
     11. Bula N Escu
      Decembrie 6, 2015 la ora 21:20

      Banii sunt instrumentul prin care esti tu manipulat. Tiparitura/cartea de capatai a religiei capitaliste e banul.
      Sustinand ca nu conteaza decat banul, arati gradul inalt de spalare a creierului, indoctrinare…

       
  3. Doru
   Noiembrie 29, 2015 la ora 22:41

   Este corect ce spune! Noi ne umilim prea mult, pt. binele altora!

   Răspunde
    
  4. Un amarat
   Decembrie 1, 2015 la ora 08:36

   Dar dacă ar fi făcut europenii același lucru cu toți romanii care săreau ‘gardul’ pe vremea lui Ceausescu ? Cum i-ai fi catalogat pe acei europeni ?…. Sau vrem egalitate sar nu pentru căței ?

   Răspunde
    
 • mihai
  Noiembrie 29, 2015 la ora 18:19

  MULTUMIM, DIRECT SI LA OBIECT, CEVA MAI STIAM, DAR NU ASA CLAR SI FARA VARII CONSIDERATII RELIGIOSO-POLITICE

  Răspunde
   
 • Stelian F
  Noiembrie 29, 2015 la ora 17:43

  Interesant…

  Răspunde
   
 • claudiu
  Noiembrie 29, 2015 la ora 17:40

  Este foarte bine ca cineva spune lucrurilor pe nume. ISIS are la baza islamul. Din pacate nu exista un „Nou Testament” al Coranului. Nu exista o reformatiune in cadrul Islamului.

  Pe de alta parte nici crestinismul nu sta extraordinar de bine in materie de educatie, chiar daca este mult mai tolerant si fara implicari violente in societate.

  http://prosicontra.com/fratele-mai-mare-al-islamului-crestinismul/

  Răspunde
   
 
 
Adaugă comentariul
 
 

Emailul nu va fi făcut public. Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.

Nume: *
Adresa de email: *
Pagină web
Comentariul*
 caractere rămase